นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แอ๋ว
Ico64
พัชรินทร์ เมฆสุนทร
ประชาสัมพันธ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2018
ความเห็น: 0

โครงการการพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง

เพิ่มศักยภาพในการผลิตน้ำยาง           โครงการการพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง
 เป็นโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการเพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตน้ำยางของยางพาราให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก
ในภาคอีสาน    เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ปลูก
ยางพาราใหม่นำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับสภาพพื้นที่แห้งแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ   ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี  รองศาสตราจารย์  ดร.สายัณห์  สดุดี 
อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
เป็นหัวหน้าโครงการ  ซึ่งจะดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี่ 
ในระหว่างวันที่  25 – 28   กรกฎาคม 2555 
ใน  4  จังหวัดของภาคอีสาน  คือ อุดรธานี  หนองคาย 
ขอนแก่นและบุรีรัมย์  จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ประมาณ  200  คน  โดยมี  รองศาสตราจารย์  ดร.สายัณห์  สดุดี  
เป็นวิทยากรบรรยาย  พร้อมทั้งการสาธิตภายใต้โครงการดังกล่าว


            

 

 

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 24 July 2012 15:19 Modified: 24 July 2012 15:41 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ