นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แอ๋ว
Ico64
พัชรินทร์ เมฆสุนทร
ประชาสัมพันธ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1944
ความเห็น: 1

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

       วันวิสาขบูชา    เป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับผู้นับถือศาสนา
พุทธ 
คำว่า   วิสาขบูชา   ย่อมาจากคำว่า  "วิสาขปุรณมีบูชา"
แปลว่า   
"การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ"   วิสาขบูชา  
จึงหมายถึง
การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6                                                      

       ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน  2555 โดยนับเป็น
อภิลักขิตกาลพิเศษ   คือเป็นปีที่ครบ   
2,600 ปี
แห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนา   และเมื่อวันที่  13 

ธันวาคม  2542  องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้   วันวิสาขบูชา 
เป็นวันสำคัญของโลก   โดยเรียกว่า Vesak Day   

       วันวิสาขบูชา   ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา  
เพราะเป็นวันที่เกิด  3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6   
แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์
3  ประการ ได้แก่...

   1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ
   2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้  อนุตตรสัมโพธิญาณ 
       (ญาณอันประเสริฐสูงสุด) 
   3. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน
       (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)

       ในวันนี้พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมระลึกถึง  พระพุทธเจ้า 
พระธรรม และพระสงฆ์   ด้วยการใส่บาตรในเวลาเช้า   ฟังเทศน์ 
ฟังธรรม  และเวียนเทียนรอบพระธาตุเจดีย์หรือพระพุทธปฎิมา
ในพระอุโบสถ ด้วยการเดินเวียนขวาสามรอบรอบแรก          จะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ
รอบที่สอง       จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณ
รอบที่สาม       จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณ

        เมื่อครบ 3 รอบแล้วจึงนำดอกไม้ ธูป เทียนไปบูชาพระธาตุเจดีย์
หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถ   ณ   ที่บูชาอันควรเป็นอันเสร็จพิธีเวียนเทียน
 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 พฤษภาคม 2555 15:25 แก้ไข: 25 พฤษภาคม 2555 16:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby และ Ico24 Monly.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

พี่แอ๋วกลับมาแล้ว

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ