นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) ประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง(ในหลายๆอย่าง) ของข้าวพันธุ์พื้นเมือง

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง(ในหลายๆอย่าง) ของข้าวพันธุ์พื้นเมือง วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ได้เข้าร่วมกับนักศึกษาในภาควิชา เพื่อศึกษาชุมชน บังเอิญมีจุดหนึ่งที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมเคยเล่ามาใน share ก่อนหน้านี้ http://share.psu.ac.th/blog/agri-dev/26887เ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย สมยศ   สร้าง: 18 กันยายน 2556 10:30 แก้ไข: 18 กันยายน 2556 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การรวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ใช่ความหมายของเศรษฐกิจชุมชน

ผมเคยแชร์ในเรื่องเศรษฐกิจชุมชนเมื่อนานมาแล้ว และกล่าวว่าเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนั้นมีความต่างกัน ในวันนี้ผมขอขยายความสักเล็กน้อยครับ ผมมองว่า เศรษฐกิจแบบทุนนิยม กับเศรษฐกิจชุมชนมีความแตกต่างกันหลักๆคือ ด้านปรัชญา เศรษฐกิจทุนนิยมคื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย สมยศ   สร้าง: 12 มิถุนายน 2556 14:11 แก้ไข: 12 มิถุนายน 2556 14:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่2 ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจัดเมื่อ วันที่ 5-7 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย สมยศ   สร้าง: 12 มิถุนายน 2556 14:04 แก้ไข: 12 มิถุนายน 2556 14:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เกษตรกรรายย่อยจังหวัดสตูลคิดอย่างไรต่อการเข้าสู่ AEC

แชร์ของผมครั้งที่ผ่านมา กล่าวถึงสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ดูที่นี่) เนื่องจากผมได้รับเชิญจากสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลให้ไปพูดคุยกับตัวแทนและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสตูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรรองรับการเข้าสู่ AEC จึงมีโอกาสทราบเกี่ยวกับสภาเกษ... มีต่อ »
โดย สมยศ   สร้าง: 04 เมษายน 2556 22:36 แก้ไข: 04 เมษายน 2556 22:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) “สภาเกษตรกรแห่งชาติ” จะเป็นปากเสียงให้เกษตรกรได้จริงหรือ ?

อาชีพต่างๆหลายอาชีพมีสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องคอยเป็นปากเป็นเสียงให้ เช่นคุรุสภา สภาทนายความ แพทยสภา สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า เป็นต้น สภาเหล่านี้มีมานานแล้ว เกษตรกรไทยสร้างชาติสร้างเมืองมานานแต่ในอดีตไม่มีสภาเป็นของตัวเอง ดังนั้นปากเสียงจึงไม่เค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย สมยศ   สร้าง: 03 เมษายน 2556 15:45 แก้ไข: 03 เมษายน 2556 15:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เกษตรกรไทยในอนาคต

เราอาจจำแนก “ผู้ทำเกษตร”ของประเทศต่างๆในโลกนี้ออกได้เป็นหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเทศมีจำนวนเกษตรกรประเภทต่างๆมากน้อยแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของการพัฒนารวมถึงเศรษฐกิจการเมืองในประเทศนั้นๆ สำหรับในประเทศไทยผมแบ่ง “ผ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย สมยศ   สร้าง: 25 มีนาคม 2556 10:44 แก้ไข: 25 มีนาคม 2556 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การสอนให้เด็กสามารถปรับตัวได้ตลอดชีวิต

การสอนให้เด็กสามารถปรับตัวได้ตลอดชีวิต ผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง เขียนโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เรื่อง “อาเซียน รู้ไว้ได้เปรียบแน่” ซึ่งเป็นความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เป็นหนังสือที่น่าสนใจ ซึ่งท่านได้ใช้ประสบการณ์ในช่วงเป็... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย สมยศ   สร้าง: 19 มีนาคม 2556 15:28 แก้ไข: 19 มีนาคม 2556 15:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) มหาวิทยาลัยควรสอน “วิชา” กับ สอน “ประสบการณ์” ให้มีความสมดุลกัน

มหาวิทยาลัยควรสอน “วิชา” กับ สอน “ประสบการณ์” ให้มีความสมดุลกัน ในช่วงที่สอบปลายภาคการศึกษาเสร็จนักศึกษาแต่ละคนคงรู้สึกโล่งเป็นพิเศษและอยากจะพักผ่อน อยากจะกลับบ้าน หรืออยากจะทำอะไรต่อมิอะไรหลายๆอย่างที่นักศึกษาคิดอยากจ... มีต่อ »
โดย สมยศ   สร้าง: 18 มีนาคม 2556 21:11 แก้ไข: 18 มีนาคม 2556 21:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) เรื่องเล่าจากการไปเข้าคอร์ส “ฟื้นฟูสุขภาพ” (ต่อ)

**ท่านที่ยังไม่ได้อ่านเรื่องนี้ในตอนแรกสามารถ คลิกที่นี่ ได้นะครับ การที่ให้อดอาหารในสูตรล้างพิษนี้มีการอธิบายว่าเพื่อให้กลไกในร่างกายหยุดใช้พลังงานในการย่อย และเตรียมตัวที่จะนำสิ่งตกค้างและสารพิษออกจากร่างกาย บางคนจะมีอาการ “ซ่านพิษ”... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย สมยศ   สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2556 12:12 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2556 12:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) เรื่องเล่าจากการไปเข้าคอร์ส “ฟื้นฟูสุขภาพ”

ผมถือโอกาสช่วงวันหยุดยาวไปเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสายน้ำ ตำบลทุ่งลุง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา กิจกรรมเน้นการสวนล้างลำไส้ หรือที่เรียกว่า การดีท็อกซ์ ซึ่งต้องทำเช้า-เย็น มีการอดอาหารเพื่อสุขภาพ การใช้สมุนไพรในการทำความสะอาดและกร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย สมยศ   สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2556 11:52 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2556 12:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]