นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 889
ความเห็น: 0

เกษตรวิชาการ

การแก้ต้องแก้ด้วยการใช้วิชาการให้ถูกต้อง ต้องใช้ข้อมูลวิชาการให้ได้ผล ต้องผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด ที่สำคัญต้องมีคุณภาพมาตรฐาน คุ้มค่า คุ้มทน ซึ่งอาศัยความรู้และข้อมูล

 

 

เกษตรวิชาการคือการทำเกษตรที่ต้องใช้วิชาความรู้ให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น

 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่นอกจากมีความเหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมเฉพาะดี ๆ ตามธรรมชาติที่ทำให้มีพืชผลสัตว์เลี้ยงที่มีรสชาติดี อย่างผลไม้เมืองร้อน ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ รวมถึงข้าวหอมมะลิ ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ไม่สามารถนำไปผลิตที่อื่น ๆ ได้ดีเท่า ทำให้การเกษตรของไทยเป็นเกษตรอาศัยธรรมชาติ คือปลูกอะไรก็ได้ จนมีคำขวัญในอดีตที่ว่า “ในน้ำมีปลาในนามีข้าว”

 

 

แต่จากการเพาะปลูกมานาน สภาพแวดล้อม สภาอากาศที่เปลี่ยนไป รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกนำมาใช้แบบตามธรรมชาติ คือใส่ปุ๋ยเคมีเป็นสูตรเดียวตามชนิดพืช การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากและไม่ถูกต้องตามวิชาการ ทำให้การเกษตรของไทยแม้ยังผลิตได้มาก แต่มีปัญหาด้านธุรกิจ คุณภาพไม่ดี กระบวนการผลิตไม่ปลอดภัย ทำให้มีปัญหาผลผลิตล้นจำหน่ายไม่ได้ราคา รวมถึงสภาพปัจจัยการผลิตที่เสื่อมโทรม จนทำให้เกษตรกรผลิตมีรายได้ต่ำไม่เพียงพอต่อการยังชีพ

 

การแก้ต้องแก้ด้วยการใช้วิชาการให้ถูกต้อง ต้องใช้ข้อมูลวิชาการให้ได้ผล ต้องผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด ที่สำคัญต้องมีคุณภาพมาตรฐาน คุ้มค่า คุ้มทน ซึ่งอาศัยความรู้และข้อมูล

 1. ต้องรู้ข้อมูลเรื่องการตลาดว่าตลาดต้องการสินค้าอะไร คุณภาพมาตรฐานอย่างไร กลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อต้องการสินค้าแบบไหน ไม่ใช่ผลิตไปเรื่อยโดยไม่รู้ว่าตลาดต้องการอะไร ปริมาณเท่าไร ผลิตของไม่มีคุณภาพมาตรฐาน

 2. ต้องรู้ความสามารถและปัจจัยการผลิต ว่ามีอะไรบ้างเป็นทางเลือก ไม่ใช่เลือกตาม ๆ กันไป

 3. ต้องผลิตด้วยการใช้ปัจจัยให้พอดี ไม่ขาดไม่เกิน เช่นใส่ปุ๋ยต้องให้เหมาะพอดีกับพืชและสภาพของดินมากที่สุด ไม่ขาดไม่เกิน การขาดพืชก็โตไม่ดีไม่เต็มที่ เกินก็สะสมเป็นปัญหา ต้นทุนสูง ต้องมีการวิเคราะห์ดิน วิเคราะห์พืชในการใส่ปุ๋ย การใช้สารเคมีต้องปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน หรือป้องกันกำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ เช่นใช้สารชีวภาพ การปลูกพืชกางมุ้ง

 4. ต้องเก็บผลผลิตที่มีคุณภาพ ไม่ใช่เก็บเหมาต้น เหมาสวน ที่มีทั้งแก่ ทั้งอ่อน ไม่มีคุณภาพ

 

การเกษตรวิชาการนอกจากความรู้ การจัดการ ต้องทั้งประณีตและเอาใจใส่ ไม่ใช่ปล่อยตามธรรมชาติ

 

ปัจจุบันมีผลไม้ไทยหลายชนิด มีราคาสูง ไม่มีปัญหาการตลาด เช่น ฝรั่ง มะม่วงดิบ ชมพู่ ฯลฯ ที่มีราคาสูงตลอดปี แต่ต้องการความดูแลเอาใจใส่ ต้องปุ๋ยให้น้ำยอย่างพอดี ต้องห่อผลทุกผล ต้องเก็บด้วยมืออย่างประณีต ต้องขนส่งด้วยความระมัดระมัดระวังที่ทำให้ถึงผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งตลาดก็เป็นตลาดในประเทศ

 

ความจริงความเป็นไทยอย่างหนึ่งคือ ความประณีตพิถีพิถันอยู่แล้ว เพียงนำวิชาการมาใช้ให้ถูกต้องพอดี เน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ไม่เน้นปริมาณและราคาถูก ก็สามารถยกระดับราคา อย่างผลไม้ที่ยกตัวอย่างมาราคาค่อนข้างสูงหากผลิตให้มีมาตรฐานคุณภาพ

 

การเกษตรไทยยุคใหม่ ต้องผลิตด้วยการใช้วิชาการ ไม่ใช่เกษตรธรรมชาติ เน้นตลาดของดีมีคุณภาพ สดใหม่ รสชาติดี มีมาตรฐาน ปลอดภัย ไม่ใช่แข่งขันด้านปริมาณและราคาที่ขายไม่ได้ อยู่ไม่รอด และทำให้เสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง    

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2559 14:47 แก้ไข: 04 มีนาคม 2559 16:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.219.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ