นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3138
ความเห็น: 0

สถานการณ์การปลูกพีช GMO ปี 2009

GMO เป็นส่วนที่ช่วนสร้างความมั่นคงและแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารของโลก

จากจุลสารเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม 2553 มีบทความ สถานการณ์การค้าพืชเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2552 จึงขอนำมาบันทึกเพื่อให้ต่อเนี่องที่ได้บันทึกใน http://share.psu.ac.th/blog/agr/14962 

สถานการณ์ ปี 2009 เมื่อเทียบกับปี 2008 จำนวนประเทศที่ปลูกพืช GMO ยังเป็น 25 ประเทศเท่าเดิม มีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจาก 781 เป็น 837 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 7% จำนวนเกษตรกรเพิ่มจาก 13.3 เป็น 14.0 ล้านคน   

4 พืชที่มีพื้นที่ปลูกมาก คือ

ถั่วเหลือง เป็นพันธุ์ GMO 421.9 จากพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองทั้งหมด 562.5 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วน 75%

ฝ้าย เป็นพันธุ์ GMO 103.1 จากพื้นที่ปลูกฝ้ายทั้งหมด206.2 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วน 50%

ข้าวโพด เป็นพันธุ์ GMO 246.9 จากพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมด 987.5 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วน 25%

คาโนล่า เป็นพันธุ์ GMO 38.7 จากพื้นที่ปลูกคาโนล่าทั้งหมด 193.7 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วน 20% 

จะเห็นว่า ถั่วเหลืองมีพื้นที่ปลูกพันธุ์ที่เป็น GMO ถึง 52% ของพื้นที่ทุกพืชรวมกัน 837 ล้านไร่  

ประเทศจีนได้รับรองความปลอดภัยของข้าวบีที และข้าวโพดไฟเตสที่ทำให้สัตว์สามารถใช้ฟอสฟอรัสจากข้าวโพดได้มากขึ้นและเจริญเติบได้ดี ลดปริมาณฟอสฟอรัสในมูลสัตว์ทำให้ลดมลพิษของกลิ่นมูลสัตว์  

ประเทศอินเดีย มีพื้นที่ปลูกฝ้ายบีทีมากที่สุด คิดเป็น 87% ของเกษตรกรที่ปลูก ทำให้ลดการใช้สารเคมีลง 50% และผลผลิตฝ้ายเพิ่มขึ้นเท่าตัว 

ประเทศเบอร์คินา-ฟาโซ ในอัฟริกา  มีการขยายพื้นที่ปลูกฝ้ายบีที จาก 3,125 ไร่ในปี 2008 เป็น  718,750 ไร่ เพิ่มขึ้นถึง 1,353%  

ประเทศสเปน ปลูกข้าวโพดบีทีเป็นพื้นที่ 592,187.2 ไร่ ซึ่งมากที่สุดในยุโรป  

ในอาเซียน มีประเทศฟิลิปปินส์ที่อนุญาตให้ปลูกพืช GMO  

นอกจากประเทศที่เพาะปลูก 25 ประเทศ มี 32 ประเทศที่อนุญาตให้นำเข้าพืช GMO ซึ่งมีพืช 24 ชนิด รวมถึงกุหลาบสีน้ำเงินจากประเทศญี่ปุ่น 

พืช GMO เป็นส่วนที่ช่วนสร้างความมั่นคงและแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารของโลก ที่กำหนดให้ปี 2015 เป็นปี The Millennium Development Goal Year เพื่อลดการหิวโหยและยากจนลง 50%

 
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 28 กันยายน 2553 12:06 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2553 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.218.67.1
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ