นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(1) เทสโก้ โลตัส มอบทุนการศึกษา

เทสโก้ โลตัส มอบทุนการศึกษา บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) โดยมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส บูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันศุกร์ 5 กุมภาพั... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By AE   created: 14 Febuary 2013 16:20 Modified: 14 Febuary 2013 16:28 [ Report Abuse ]

(0) สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ.ประชุมร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเพื่อดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ.ประชุมร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเพื่อดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากที่ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัยพัฒนา ด้านการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ... more »
By AE   created: 14 Febuary 2013 15:36 Modified: 14 Febuary 2013 15:37 [ Report Abuse ]

(0) สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ. มอบรางวัลโรงงานควบคุมการจัดการพลังงาน

สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ. มอบรางวัลโรงงานควบคุมการจัดการพลังงาน รศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์ รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบรางวัลให้กับโรงงานควบคุมการจัดการพลังงาน ประจำปี 2555 ไ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By AE   created: 14 Febuary 2013 14:30 Modified: 15 Febuary 2013 13:30 [ Report Abuse ]

(0) อบรมหวังความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

สภาข้าราชการฯ เดินหน้าสานต่อโครงการหวังความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับบุคลากรสายสนับสนุน สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดำเนินตามนโยบายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการวิจัย พัฒนาความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาวิ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By AE   created: 12 Febuary 2013 11:59 Modified: 12 Febuary 2013 14:04 [ Report Abuse ]

(2) ม.อ.ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หวังให้เกิดการประหยัดพลังงานในม.อ.

ม.อ. ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หวังให้เกิดการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการธุรกิจจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือ โครงก... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By AE   created: 25 January 2013 16:33 Modified: 30 January 2013 06:11 [ Report Abuse ]

(1) ม.อ.ร่วมทำบุญระลึกถึงพระคุณคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

ม.อ.ทำบุญอุทิศส่วนกุศลระลึกถึงพระคุณคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 ณ บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC)... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By AE   created: 23 January 2013 13:55 Modified: 23 January 2013 15:27 [ Report Abuse ]

(2) ทีมงานประชาสัมพันธ์ เยี่ยมขอบคุณสื่อมวลชน

ทีมงานประชาสัมพันธ์ ม.อ. เยี่ยมขอบคุณสื่อมวลชน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ทีมงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำกระเช้าเยี่ยมสื่อมวลชน เพื่อขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยพแพร่ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของมหาว... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By AE   created: 19 January 2013 20:58 Modified: 20 September 2016 17:27 [ Report Abuse ]

(1) ม.อ.จัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ปี 2556

ม.อ. จัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ ห้อง conference ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อยกย่องเชิดชูครูของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมมีกา... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By AE   created: 16 January 2013 16:10 Modified: 21 January 2013 15:30 [ Report Abuse ]

(0) เชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง

ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 ณ บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) โดยมีกำหนดการดังนี้ ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By AE   created: 15 January 2013 13:37 Modified: 15 January 2013 14:10 [ Report Abuse ]

(1) ขอเชิญชมละครเวที "กากี"

ขอเชิญชมละครเวที “กากี” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการแสดงละครเวที เรื่อง “กากี” อำนาจ ฤา ตัณหาที่พันธนาการเธอ ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลั... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By AE   created: 11 January 2013 15:01 Modified: 12 January 2013 17:45 [ Report Abuse ]