นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(1) ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร๘๐พรรษามหาราชินี

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ๘๐ พรรษา มหาราชินี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยจัดพิธีลงนาม ณ บริเวณโถงสำนักงานอธิการบดี... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By AE   created: 07 August 2012 11:08 Modified: 07 August 2012 13:03 [ Report Abuse ]

(1) เชิญชมคอนเสริ์ตการกุศลโดยศิลปิน ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์

ขอเชิญชมคอนเสริ์ตการกุศลโดยศิลปิน ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ สมาคมนิสิตเก่าจุฬา จังหวัดสงขลา จะจัดแสดงคอนเสริ์ตการกุศล โดยศิลปินระดับโลก ฮัคกี้ ไอเคิล มานน์ ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษาเจ บี หาดใหญ่ เวลา 19.00 น. เพื่อเป็นส่ว... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By AE   created: 17 July 2012 10:07 Modified: 17 July 2012 10:07 [ Report Abuse ]

(7) แนวคิด"ทำงานอย่างไรให้มีความสุขจนเกษียณอายุราชการ"

แนวคิด “ทำงานอย่างไรให้มีความสุขจนเกษียณอายุราชการ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากหน้างาน ระหว่างผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน และบุคลากรรุ่นหลัง โดยคาดหวังให้มีการ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By AE   created: 10 July 2012 21:35 Modified: 11 July 2012 11:32 [ Report Abuse ]

(8) ทบทวนสมรรถนะกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ความรู้ที่ได้จากการทบทวนพจนานุกรมสมรรถนะกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากร คาดหวังให้มีการพัฒนาบุคลากร วางแผนทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และทราบแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรร... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By AE   created: 09 July 2012 17:44 Modified: 09 July 2012 18:33 [ Report Abuse ]

(5) การบริการที่เป็นเลิศตามแนวทางการสื่อสารด้วยหัวใจ

“การบริการที่เป็นเลิศตามแนวทางการสื่อสารด้วยหัวใจ” คุณประพจน์ นันทรามาศ ผ.อ.กองกลางทักทาย จากโครงการพัฒนาบุคลากร ปี 2554 มหาวิทยาลัยได้ให้ทุกหน่วยงาน ในสำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2555 - 2559 กองกลาง จึงไ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By AE   created: 09 March 2012 17:29 Modified: 12 March 2012 16:52 [ Report Abuse ]

(5) ประสบการณ์ดูงานด้านประชาสัมพันธ์ ม.มหิดล ม.นเรศวร ม.แม่โจ้

ประสบการณ์ดูงานด้านประชาสัมพันธ์ ม.มหิดล ม.นเรศวร ม.แม่โจ้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2554 มีผู้บริหารนำ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By AE   created: 02 March 2011 10:18 Modified: 24 March 2011 18:45 [ Report Abuse ]

(5) บทบาทหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

บทบาทหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ สำนักงานประกันคุณภาพ จัดอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภา... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By AE   created: 31 May 2010 15:05 Modified: 31 May 2010 15:52 [ Report Abuse ]

(12) การเขียนหนังสือราชการ

การเขียนและการเกษียนหนังสือราชการ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 – 30 เมษายน 2553 ณ ห้องอบรม SMEs คณะวิทยาการจัดการ โดยวิทยากร ผศ.จรูญ ตันสูงเนิน คณบดีคณะศ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By AE   created: 14 May 2010 12:55 Modified: 14 May 2010 14:10 [ Report Abuse ]

(19) อบรม นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” ซึ่งจัดโดย จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงาน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เมื่อวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2552 ณ โรงแรม ซากุระแกรนด์วิว อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา วัตถุประสงค์ของการจัดอ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By AE   created: 23 March 2009 09:53 Modified: 25 March 2009 15:11 [ Report Abuse ]