นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 99 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ม.อ.จัดงาน 45 ปี เพื่อเพื่อนมนุษย์ระดมทุนช่วยเหลือสังคม 2639 1
ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานการกุศล “ปั่น ปันน้ำใจให้น้อง” 3088 2
นายกสโมสรฯ คนใหม่ เน้นสร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ เชิญชมรมบุคลากรร่วมมือจัดกิจกรรม 2578 11
ม.อ. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระสังฆราช 2279 0
พระอาจารย์ผาสุข ให้ข้อคิดยึดหลักธรรมะควบคู่วิชาชีพเป็นแนวปฏิบัติในสังคมยุคปัจจุบัน 2509 4
ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล ชื่นชม ม.อ. ให้ความสำคัญกับการวิจัย มุ่งพัฒนาระบบการศึกษา เน้นสอนวิธีคิด 2389 0
นักศึกษา ม.อ. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียน โครงการ JENESYS 2.0 2390 0
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้า และบริการ ศูนย์อาหารโรงช้าง 4013 0
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน นำเสนองานวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่สู่ชุมชน 2959 3
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทาน แด่คุณหญิงหลงฯ 2207 2
กิจกรรมห่อของขวัญด้วยผ้า สไตล์ญี่ปุ่น 2851 1
เทศกาลดอกไม้เมืองหนาว 3469 6
บริการฉีดวัคซีนและปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง ฟรี 1901 3
ม.อ.ร่วมบำเพ็ญกุศลพระรูปสมเด็จพระสังฆราช 1592 0
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการแล้ว 2930 1
เชิญร่วมงาน “สัปดาห์บัณฑิตศึกษา” ลุ้นรับ iPad ฟรี 10749 2
รัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช 3245 0
ม.อ. ครองถ้วยรางวัลอันดับ 2 คะแนนรวมเหรียญรางวัล “สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์” 3332 5
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารชายแดนใต้ 1981 0
เภสัชฯ ม.อ.เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน “กีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26” 9400 3
สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ แนะรุ่นน้องน้อมรำลึกพระราชปณิธานขัดเกลาจิตใจควบคู่กับความรู้ก้าวสู่สังคม 2181 3
นักกีฬาจาก 17สถาบันทั่วประเทศ กว่า1,000 คน ร่วมแข่งขัน “สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์” 2347 7
ขอเชิญเยาวชนร่วมส่งผลงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว” 1801 0
ทางเลือกใหม่ สำหรับ พนักงาน ม.อ.ในการเลือกแผนลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1687 0
ม.อ. พร้อมผลักดันให้ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง 1725 3
ม.อ. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดงานสัปดาห์หนังสือ มุ่งหวังส่งเสริมให้เยาวชน และ ประชาชนภาคใต้ รักการอ่าน 1923 1
ขอเชิญเยาวชนร่วมส่งผลงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว” 1293 0
สถานีวิทยุ ม.อ. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจให้กับ ตชด. ที่ 44 ยะลา 1604 1
ม.อ. นำร่องสำนักงานแห่งความสุข สร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานให้บุคลากร 2495 6
ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @หาดใหญ่” 2895 7
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ทำบุญระลึกถึงพระคุณ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข 1850 2
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.จัดอบรมฝึกทักษะ “การช่วยฟื้นคืนชีพในเด็ก” ให้กับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 2269 0
ซายูตี สาหลำ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ผู้มีผลงานเด่นทำคุณประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคม 2310 5
คณะการแพทย์แผนไทย ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย 2037 0
ศิษย์เก่าวิดยา ม.อ. “คิดถึงอย่างแรง” พร้อมใจคืนสู่เหย้า ร่วมฉลอง 45 ปี สมทบทุนการศึกษาให้รุ่นน้อง 3402 4
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. เตรียมพร้อมประเภทกีฬาการแข่งขัน “สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์” 2850 1
อธิการบดี มอบโล่แสดงความยินดีกับนักกีฬา ม.อ.ที่ได้รับเหรียญรางวัล“บางแสนเกมส์” 3557 4
เรื่องเล่าความสุข "พี่ไอซ์" 2140 4
ความสุขคือการแบ่งปัน 2049 2
ตกแต่งภาพด้วยPhotoscape 1638 5
ศิษย์ ม.อ. พร้อมใจร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู 2902 2
ชมรมรักษ์ ม.อ. จัดบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์มิซูโอะ คเวสโก 1917 2
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน แนะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิเคราะห์ มีความพร้อมและตั้งใจจริง 1982 0
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมวางแผนประชาสัมพันธ์ ม.อ. กับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2476 2
ม.อ. ร่วมกับ สกอ.ยกระดับสมรรถนะผู้ประเมินคุณภาพภายในสร้างหลักคิดสู่ความเป็นเลิศ 1702 0
ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจ ให้ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัคร ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2091 0
รับน้อง “ศรีตรังช่อใหม่” วิทยาเขตหาดใหญ่ 2556 1631 0
ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดคนรักสุขภาพ 2301 2
ม.อ.พัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ 1920 0
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขัน “บัณฑิตศึกษาเกมส์” 2192 6
ม.อ. คว้า 55 เหรียญ ครองอันดับ 3 จากการแข่งขัน “บางแสนเกมส์” 2428 4
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ. สัมมนาครูสอนนาฏศิลป์ในภาคใต้นำนาฏศิลป์ไทยสู่ASEAN 2169 0
ขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์วิทยาเขต 1181 0
ชมรมรักษ์ ม.อ. จัดประชุมใหญ่ พบ อธิการบดี เชิญศิษย์เก่าพูดถึง การวางแผนเพื่อความมั่นคงทางการเงิน 2258 0
บริการรถ รับ - ส่ง นักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานบุคลากร ม.อ. 4065 2
"Blogger of the Month" 1888 6
ม.อ. ขยายผลงานวิจัยระบบบ่อหมักร่วมไร้อากาศผลิตก๊าซชีวภาพสู่ชุมชน 1905 2
ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานการกุศล 2545 3
นักศึกษา ม.อ. ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555 2346 0
บุคลากรดีเด่น ม.อ. ปี 2555 2454 8
สมาธิกับการทำงาน 2852 6
สัมมนา เตรียมความพร้อมการใช้ เกณฑ์ EdPeX ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1822 1
ประชุมวิชาการนานาชาติ “Food Innovation Asia Conference 2013” 1483 1
ผู้บริหาร ม.อ. กราบนมัสการเยี่ยมอาการอาพาธพระพรหมจริยาจารย์ 2703 4
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน “สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์” 2893 3
สัมมนาเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. 1605 1
ชมรมคนรักษ์ ม.อ. จัดอบรม “สร้างเสริมสุขภาพจิต - เพิ่มมิตรด้วย Facebook” 1653 2
ระดมสมองสมาชิก Share.psu จัดทำแผนกลยุทธ์ผลักดันให้เป็นเครื่องมือหลักเพื่อการจัดการความรู้ในองค์กร 2276 17
ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" ครั้งที่ 3 3502 5
ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ. 2390 2
เทสโก้ โลตัส มอบทุนการศึกษา 1848 1
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ.ประชุมร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเพื่อดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1770 0
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ. มอบรางวัลโรงงานควบคุมการจัดการพลังงาน 2641 0
อบรมหวังความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับบุคลากรสายสนับสนุน 1913 0
ม.อ.ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หวังให้เกิดการประหยัดพลังงานในม.อ. 2418 2
ม.อ.ร่วมทำบุญระลึกถึงพระคุณคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 3014 1
ทีมงานประชาสัมพันธ์ เยี่ยมขอบคุณสื่อมวลชน 3494 2
ม.อ.จัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ปี 2556 3737 1
เชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง 1642 0
ขอเชิญชมละครเวที "กากี" 3025 1
ผู้บริหาร ม.อ.นำกระเช้าปีใหม่เยี่ยมคารวะผู้มีอุปการคุณ 2435 0
ประกวดสัตว์เลี้ยงและให้บริการทางสัตวแพทย์ ฟรี 1760 0
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งนุ้ย จ.สตูล 3503 1
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2555 3888 5
ศูนย์กีฬา ม.อ. เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 4090 3
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ม.อ. พร้อมให้บริการทุกท่าน 2827 1
ม.อ. มอบรางวัลหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ “Psu Quality Award” 2719 6
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.อ.เปิดบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และวิจัย 4514 4
สภาข้าราชการฯจัดบรรยายหวังพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 2440 4
ม.อ.จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรโดยทีมวิทยากร John Robert Power 3827 2
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร๘๐พรรษามหาราชินี 2444 1
เชิญชมคอนเสริ์ตการกุศลโดยศิลปิน ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ 2052 1
แนวคิด"ทำงานอย่างไรให้มีความสุขจนเกษียณอายุราชการ" 3322 7
ทบทวนสมรรถนะกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 2768 8
การบริการที่เป็นเลิศตามแนวทางการสื่อสารด้วยหัวใจ 2345 5
ประสบการณ์ดูงานด้านประชาสัมพันธ์ ม.มหิดล ม.นเรศวร ม.แม่โจ้ 3726 5
บทบาทหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 3117 5
การเขียนหนังสือราชการ 22534 12
อบรม นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ 9091 19