นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 99 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ม.อ.จัดงาน 45 ปี เพื่อเพื่อนมนุษย์ระดมทุนช่วยเหลือสังคม 2197 1
ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานการกุศล “ปั่น ปันน้ำใจให้น้อง” 2582 2
นายกสโมสรฯ คนใหม่ เน้นสร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ เชิญชมรมบุคลากรร่วมมือจัดกิจกรรม 2198 11
ม.อ. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระสังฆราช 1839 0
พระอาจารย์ผาสุข ให้ข้อคิดยึดหลักธรรมะควบคู่วิชาชีพเป็นแนวปฏิบัติในสังคมยุคปัจจุบัน 1954 4
ดร.กันตธีร์ ศุภมงคล ชื่นชม ม.อ. ให้ความสำคัญกับการวิจัย มุ่งพัฒนาระบบการศึกษา เน้นสอนวิธีคิด 1856 0
นักศึกษา ม.อ. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียน โครงการ JENESYS 2.0 1930 0
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร สินค้า และบริการ ศูนย์อาหารโรงช้าง 3417 0
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมพบสื่อมวลชน นำเสนองานวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่สู่ชุมชน 2206 3
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทาน แด่คุณหญิงหลงฯ 1734 2
กิจกรรมห่อของขวัญด้วยผ้า สไตล์ญี่ปุ่น 2432 1
เทศกาลดอกไม้เมืองหนาว 3081 6
บริการฉีดวัคซีนและปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง ฟรี 1569 3
ม.อ.ร่วมบำเพ็ญกุศลพระรูปสมเด็จพระสังฆราช 1254 0
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการแล้ว 2560 1
เชิญร่วมงาน “สัปดาห์บัณฑิตศึกษา” ลุ้นรับ iPad ฟรี 10377 2
รัฐพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช 2651 0
ม.อ. ครองถ้วยรางวัลอันดับ 2 คะแนนรวมเหรียญรางวัล “สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์” 2934 5
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารชายแดนใต้ 1643 0
เภสัชฯ ม.อ.เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน “กีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26” 8435 3
สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ แนะรุ่นน้องน้อมรำลึกพระราชปณิธานขัดเกลาจิตใจควบคู่กับความรู้ก้าวสู่สังคม 1800 3
นักกีฬาจาก 17สถาบันทั่วประเทศ กว่า1,000 คน ร่วมแข่งขัน “สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์” 1933 7
ขอเชิญเยาวชนร่วมส่งผลงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว” 1466 0
ทางเลือกใหม่ สำหรับ พนักงาน ม.อ.ในการเลือกแผนลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1359 0
ม.อ. พร้อมผลักดันให้ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง 1394 3
ม.อ. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดงานสัปดาห์หนังสือ มุ่งหวังส่งเสริมให้เยาวชน และ ประชาชนภาคใต้ รักการอ่าน 1654 1
ขอเชิญเยาวชนร่วมส่งผลงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว” 1010 0
สถานีวิทยุ ม.อ. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นกำลังใจให้กับ ตชด. ที่ 44 ยะลา 1274 1
ม.อ. นำร่องสำนักงานแห่งความสุข สร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานให้บุคลากร 2037 6
ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @หาดใหญ่” 2383 7
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ทำบุญระลึกถึงพระคุณ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข 1463 2
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.จัดอบรมฝึกทักษะ “การช่วยฟื้นคืนชีพในเด็ก” ให้กับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 1925 0
ซายูตี สาหลำ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ผู้มีผลงานเด่นทำคุณประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคม 1887 5
คณะการแพทย์แผนไทย ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย 1696 0
ศิษย์เก่าวิดยา ม.อ. “คิดถึงอย่างแรง” พร้อมใจคืนสู่เหย้า ร่วมฉลอง 45 ปี สมทบทุนการศึกษาให้รุ่นน้อง 2908 4
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. เตรียมพร้อมประเภทกีฬาการแข่งขัน “สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์” 2294 1
อธิการบดี มอบโล่แสดงความยินดีกับนักกีฬา ม.อ.ที่ได้รับเหรียญรางวัล“บางแสนเกมส์” 2904 4
เรื่องเล่าความสุข "พี่ไอซ์" 1777 4
ความสุขคือการแบ่งปัน 1671 2
ตกแต่งภาพด้วยPhotoscape 1333 5
ศิษย์ ม.อ. พร้อมใจร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู 2497 2
ชมรมรักษ์ ม.อ. จัดบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์มิซูโอะ คเวสโก 1632 2
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน แนะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิเคราะห์ มีความพร้อมและตั้งใจจริง 1647 0
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมวางแผนประชาสัมพันธ์ ม.อ. กับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 1995 2
ม.อ. ร่วมกับ สกอ.ยกระดับสมรรถนะผู้ประเมินคุณภาพภายในสร้างหลักคิดสู่ความเป็นเลิศ 1328 0
ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจ ให้ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัคร ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ 1769 0
รับน้อง “ศรีตรังช่อใหม่” วิทยาเขตหาดใหญ่ 2556 1295 0
ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดคนรักสุขภาพ 2007 2
ม.อ.พัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ 1637 0
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขัน “บัณฑิตศึกษาเกมส์” 1794 6
ม.อ. คว้า 55 เหรียญ ครองอันดับ 3 จากการแข่งขัน “บางแสนเกมส์” 2046 4
ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ม.อ. สัมมนาครูสอนนาฏศิลป์ในภาคใต้นำนาฏศิลป์ไทยสู่ASEAN 1843 0
ขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์วิทยาเขต 922 0
ชมรมรักษ์ ม.อ. จัดประชุมใหญ่ พบ อธิการบดี เชิญศิษย์เก่าพูดถึง การวางแผนเพื่อความมั่นคงทางการเงิน 1872 0
บริการรถ รับ - ส่ง นักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานบุคลากร ม.อ. 3593 2
"Blogger of the Month" 1635 6
ม.อ. ขยายผลงานวิจัยระบบบ่อหมักร่วมไร้อากาศผลิตก๊าซชีวภาพสู่ชุมชน 1575 2
ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานการกุศล 2245 3
นักศึกษา ม.อ. ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555 2027 0
บุคลากรดีเด่น ม.อ. ปี 2555 2154 8
สมาธิกับการทำงาน 2475 6
สัมมนา เตรียมความพร้อมการใช้ เกณฑ์ EdPeX ในการประกันคุณภาพการศึกษา 1462 1
ประชุมวิชาการนานาชาติ “Food Innovation Asia Conference 2013” 1186 1
ผู้บริหาร ม.อ. กราบนมัสการเยี่ยมอาการอาพาธพระพรหมจริยาจารย์ 2325 4
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน “สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์” 2551 3
สัมมนาเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. 1304 1
ชมรมคนรักษ์ ม.อ. จัดอบรม “สร้างเสริมสุขภาพจิต - เพิ่มมิตรด้วย Facebook” 1364 2
ระดมสมองสมาชิก Share.psu จัดทำแผนกลยุทธ์ผลักดันให้เป็นเครื่องมือหลักเพื่อการจัดการความรู้ในองค์กร 1957 17
ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ" ครั้งที่ 3 3118 5
ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ม.อ. 2049 2
เทสโก้ โลตัส มอบทุนการศึกษา 1569 1
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ.ประชุมร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเพื่อดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1444 0
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ. มอบรางวัลโรงงานควบคุมการจัดการพลังงาน 2255 0
อบรมหวังความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับบุคลากรสายสนับสนุน 1563 0
ม.อ.ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หวังให้เกิดการประหยัดพลังงานในม.อ. 2123 2
ม.อ.ร่วมทำบุญระลึกถึงพระคุณคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร 2538 1
ทีมงานประชาสัมพันธ์ เยี่ยมขอบคุณสื่อมวลชน 3023 2
ม.อ.จัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ปี 2556 3127 1
เชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงหลง 1298 0
ขอเชิญชมละครเวที "กากี" 2670 1
ผู้บริหาร ม.อ.นำกระเช้าปีใหม่เยี่ยมคารวะผู้มีอุปการคุณ 2019 0
ประกวดสัตว์เลี้ยงและให้บริการทางสัตวแพทย์ ฟรี 1438 0
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งนุ้ย จ.สตูล 3111 1
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2555 3494 5
ศูนย์กีฬา ม.อ. เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 3510 3
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ม.อ. พร้อมให้บริการทุกท่าน 2379 1
ม.อ. มอบรางวัลหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ “Psu Quality Award” 2357 6
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.อ.เปิดบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และวิจัย 3913 4
สภาข้าราชการฯจัดบรรยายหวังพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 2007 4
ม.อ.จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรโดยทีมวิทยากร John Robert Power 3427 2
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร๘๐พรรษามหาราชินี 2106 1
เชิญชมคอนเสริ์ตการกุศลโดยศิลปิน ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ 1735 1
แนวคิด"ทำงานอย่างไรให้มีความสุขจนเกษียณอายุราชการ" 2970 7
ทบทวนสมรรถนะกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 2408 8
การบริการที่เป็นเลิศตามแนวทางการสื่อสารด้วยหัวใจ 2023 5
ประสบการณ์ดูงานด้านประชาสัมพันธ์ ม.มหิดล ม.นเรศวร ม.แม่โจ้ 3317 5
บทบาทหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 2784 5
การเขียนหนังสือราชการ 21770 12
อบรม นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ 8743 19