นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2468
ความเห็น: 11

นายกสโมสรฯ คนใหม่ เน้นสร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ เชิญชมรมบุคลากรร่วมมือจัดกิจกรรม

วรรณโน สนธิพิพัฒน์ นายกสโมสรฯ คนใหม่

นายกสโมสรฯ คนใหม่  เน้นสร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ เชิญชมรมบุคลากรร่วมมือจัดกิจกรรม


            นายวรรณโน  สนธิพิพัฒน์   หัวหน้างานพัฒนากีฬา   กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ได้รับการคัดเลือก จากคณาจารย์ และ บุคลากร วิทยาเขตหาดใหญ่  ให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2  ปี  เข้ารับตำแหน่ง  ตั้งแต่วันที่  25   กุมภาพันธ์  2557  เน้นจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายใน ทั้ง 5 วิทยาเขต  หน่วยงานภายนอก  สถาบันการศึกษา  และ มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย และ อินโดนิเซีย ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา  และ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรม  ประสานชมรมบุคลากรทั้ง 15  ชมรม ในวิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรม


            นายวรรณโน  เปิดเผยว่า   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้เข้าร่วมโครงการเชื่อมความสัมพันธ์สโมสรข้าราชการและบุคลากร  3  มหาวิทยาลัย  ระหว่าง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยได้ลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2557  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ รองประธานสภาพนักงาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยจะมีความร่วมมือเพื่อสานสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม


            กิจกรรมแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างสโมสรฯ ทั้ง  3  มหาวิทยาลัย จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้นชื่อของสโมสรฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะใช้ชื่อสโมสรข้าราชการและบุคลากร สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จะได้มีการปรับเปลี่ยนซึ่งต้องมีการแก้ไขระเบียบ และนำเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย  ในครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งที่  2  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับเป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นในช่วงกลางปี  2557  โดยในครั้งแรกจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

            สำหรับแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมของสโมสรอาจารย์และข้าราชการ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ โดยในระยะแรกกำหนดจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรภายใน วิทยาเขตหาดใหญ่   และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกได้แก่ เทศบาลเมืองคอหงส์  เทศบาลนครหาดใหญ่  และ ค่ายเสนาณรงค์  รวมทั้งมีแผนจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กับบุคลากรมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย และ  อินโดนีเซีย  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีเครือข่าย  IMT- GT  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬา สัมมนาเชิงวิชาการ และ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์  ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้ง  3  ประเทศอยู่แล้ว

            ในส่วนร้านอาหารสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ซึ่งอยู่ตรงข้ามอ่างเก็บน้ำ ม.อ.  จะมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้เหมาะสม เน้นความสะดวกสบาย ปรับปรุงห้องประชุม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  และพัฒนาในเรื่องการให้การบริการ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์  3  มหาวิทยาลัย ที่จะมีขึ้นประมาณกลางปี  2557   นอกจากนี้  จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ  ของวิทยาเขตหาดใหญ่  โดยให้แต่ละชมรมได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  อีกทั้ง สโมสรอาจารย์และข้าราชการฯ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามความเหมาะสม  อาทิ  งานวันสงกรานต์  งานวันลอยกระทง

            ทั้งนี้  ในระหว่างวันที่  21 – 24  มีนาคม  2557  จะมีการแข่งขันกีฬาบุคลากร  5  วิทยาเขต  ซึ่งวิทยาเขตตรัง จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีการแข่งขันฟุตบอล วอลเล่ย์บอล แชร์บอล  ฟุตซอล  เปตอง และ กรีฑา  และจะมีการคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครั้งที่  33  “อ่างแก้วเกมส์”  ซึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม  2557     โดยการแข่งขันกีฬาบุคลากร  5  วิทยาเขต  จะมีพิธีเปิดการแข่งขันและงานเลี้ยงรับรอง ในวันที่  21  มีนาคม 2557   เริ่มเวลา  18.00 น.  ณ ลานอาคารกิจกรรมนักศึกษา  วิทยาเขตตรัง   ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สโมสรอาจารย์และข้าราชการ วิทยาเขตหาดใหญ่  จะได้ร่วมสนับสนุนและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรมในครั้งนี้

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 มีนาคม 2557 09:59 แก้ไข: 08 มีนาคม 2557 10:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีกับท่านประธานคนใหม่คร้าบ สู้ สู้ สู้ อย่าได้ถอย ฮิ

ยินดีด้วยครับ

อิอิอิ

ฮิ

เราเอง

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 สรุปผลรวดเร็วทันใจ เยี่ยม เยี่ยมค่ะ

เย้ พี่โนเป็นนายกฯ คนใหม่ บุคลากรจะได้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายยิ่งขึ้น

ขอบคุณน้องมอลลี่ และ น้องเบบี้ ที่ให้กำลังใจค่ะ

ยินดีด้วยค่ะ ฝากเรียนนายก เดินหน้าโดยธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์ เพื่อทุกอย่างที่หนุนเสริมความเป็นสงขลานครินทร์

อีกหนึ่งพลังเสริมที่ศรัทธา"คุณค่าคน"ค่ะ ขอบคุณผู้สื่อสารทำหน้าที่ได้เยี่ยมค่ะ

เจริญธรรม เจริญสุข

ยาดมเอง

ขอบคุณ อ.ยาดม มากๆค่ะ จะฝากข้อเสนอแนะของอาจารย์ ไปถึงท่านนายกสโมสรฯ ให้น่ะค่ะ

ยินดีด้วยค่ะ ท่านนายกฯวรรณโน และคณะกรรมการทุกท่าน

ขอให้ประสบความสำเร็จ ก้าวไกล ยิ่งใหญ่ เกรียงไกรค่ะ สู้ๆค่ะ

คุณอภิญญา สรุป ภาระกิจ และ กิจกรรม ได้เยี่ยมเลย

ข้าน้อยขอคารวะพี่ท่าน.... ขอบคุณมากค่ะพี่ไอซ์...มีกำลังใจสู้ต่อค่ะ

Ico48
ทำท่าว [IP: 180.183.24.249]
11 มีนาคม 2557 15:48
#96587

 

เมื่อ 2, 4, 6, 8, 10 ปีก่อน...และย้อนหลังไปนานกว่านั้น

ทุก ๆ 2 ปีที่ได้นายกฯคนใหม่ ก็เคยได้เห็น Mail, หนังสือเวียน, บันทึกข้อความ

ที่มีเนื้อหาประมาณว่า มีโครงการโน่น นี่ นั่น...จะทำนั่น โน่น นี่

หลังจากนั้นก็แทบจะไม่มีความเคลื่อนไหว หรือผลงานใด ๆ

ที่เป็นรูปธรรมให้เห็นเด่นชัด ถึงขนาดที่จะชื่นชมหรือยินดีได้

 

สำหรับนายกฯคนล่าสุด ได้ข้อมูลมาว่าเป็นนักกิจกรรมด้านกีฬา

มือวางอันดับหนึ่งของ มอ.    ก็คงต้องขอรอดูก่อนว่า

ฝีมือในการพัฒนาและบริหารด้านอื่น ๆ จะควรค่าแก่การชื่นชมยินดีหรือไม่

เพราะที่ผ่าน ๆ มา มีแต่ประเภทท่าดีทีเหลวทั้งเพ !

 

;)

 

 

ปล. มีกรณีพาดพิงที่...

http://share.psu.ac.th/blog/chemlab/32855

 

 

 

Ico48
นักกีฬารุ่นเดอะ [IP: 180.183.29.129]
17 มีนาคม 2557 00:43
#96713

แล้วที่จะยกทีมไปคัดตัวที่ตรังเสาร์-อาทิตย์นี้ กำหนดการยังมั่วอยู่เลยนะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.80.6.131
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ