นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2207
ความเห็น: 0

ม.อ. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

ม.อ. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

          

          

            รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า  และ บุคลากร  ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวฑฺฒนมหาเถร  เจริญ  คชวัตร)   ณ  ตำหนักเพ็ชร  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  3 มีนาคม 2557

         สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร  ทรงได้รับการสถาปนา เป็น สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2532   เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่  19  ทรงดำรงตำแหน่งยาวนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใดๆ  เป็นระยะเวลา  24  ปี   ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต  25  ปี  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  52  ปี  ทรงอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2476   

          ด้านการศึกษาทรงมีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของไทย คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ริเริ่มให้มีสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต  ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ   ทรงเป็นพระมหาเถระไทยรูปแรก ที่ได้ดำเนินงานพระธรรมทูตในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  ทรงดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญทางการคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ พระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา ประเทศชาติ และประชาชน เป็นอเนกประการ  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2556  สิริพระชนมายุได้ 100  พรรษากับ 21  วัน

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 มีนาคม 2557 14:53 แก้ไข: 06 มีนาคม 2557 14:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.234.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ