นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2393
ความเห็น: 0

นักศึกษา ม.อ. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียน โครงการ JENESYS 2.0

สัมมนาเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียน โครงการ JENESYS 2.0

นักศึกษา ม.อ. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียน โครงการ JENESYS 2.0

 

             

           นายซายูตี  สาหลำ  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่   และ  นายธนชิต  โกสิยาภรณ์   นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   (สท.)   เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมสัมมนาเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียน โครงการ  JENESYS 2.0   (Japan-ASEAN Student Conference)   ระหว่างวันที่  6 - 16   ธันวาคม  2556   ณ ประเทศญี่ปุ่น  โดย  นายซายูติ  สาหลำ   ได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าคณะเยาวชนไทย  (Thai National Leader)  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

           

            Theme  ของโครงการฯ เป็นรูปแบบ   “Student  Conference ”   ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่  13 – 15  ธันวาคม  2556  ได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ   นักศึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ  ในปีนี้  มีจำนวน   15  คน  เป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยรังสิต  มีนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศละ  15  คน  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

           

     

          

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (สท.)  จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดสรรทุน  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้นำเสนอความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน  ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ   ศึกษาศิลปะวัฒนธรรม  ชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนในประเทศญี่ปุ่น โดยแบ่งกลุ่มสัมมนาในประเด็น ต่างๆ ได้แก่  การศึกษา  การประกอบการ  สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อสังคม อาสาสมัครเยาวชนกับกิจกรรมเพื่อสังคม  และ ศิลปวัฒนธรรม

            จากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ นายซายูตี   สาหลำ   

              

                  

 และ นายธนชิต  โกสิยาภรณ์  กล่าวว่า  “รู้สึกดีใจและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ถือว่าได้รับโอกาสที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิต   ในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และในฐานะตัวแทนเยาวชนไทย   ที่ได้ไปเข้าร่วมโครงการสัมมนาเยาวชนญี่ปุ่น-อาเซียน  ณ ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งการเข้าร่วมโครงการ  เราได้รับความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและด้านประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง  10 ประเทศกว่า 150  คน และเพื่อนจากประเทศญี่ปุ่นอีกกว่า 60 คน   และจากวิทยากรที่ให้ความรู้   เราได้มีโอกาสสัมมนาและหารือแลกเปลี่ยนในเรื่องราวและหัวข้อ เช่น ด้านการศึกษา  ด้านกิจกรรมจิตอาสา  ด้านศิลปวัฒนธรรม   ด้านธุรกิจเพื่อสังคม   และด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น ทำให้เรามีความรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจร่วมกันกับเพื่อนอีก 13 คน จากหลากหลายมหาวิทยาลัย  ที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย  โดยเราได้พยายามทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติอย่างดีที่สุดเต็มความสามารถของเราที่มีอยู่ทั้งหมด ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สท.)  ที่ได้ให้โอกาสแก่พวกเราในครั้งนี้”

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ประชาสัมพันธ์ ม.อ.
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2557 15:03 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2557 15:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.132.225
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ