นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

phatsuko
Ico64
พัฐสุดา เอกพันธ์

สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 31 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 1726 17
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-งานสัปดาห์วิทย์ 52 1695 6
รับอาสาสมัครทำกิจกรรม 1340 0
งานสร้างสรรค์นวัตกรรมนักศึกษาสาขา ICT ปีการศึกษา 2552 1735 15
งานบัณฑิตสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2551 3596 45
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-สัมมนาวิชาการ BI 1339 1
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-สัมมนาวิชาการ KM 983 0
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-SIPA Animation Contest 2009 1070 0
ทัศนศึกษาดูงาน (ต่อ) 1194 0
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-อบรมเตรียมความพร้อมฝึกงาน รหัส 49.. 1175 0
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา รหัส48.. 1285 0
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มาแล้วจ๊ะ 1305 1
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-อบรมการเขียนแนะนำตัวเอง Resume 2185 0
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-ทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงปีใหม่ 1135 8
ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-งานวันเด็ก ICT เพื่อเด็กไทย 933 1
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ปลูกป่า วันพ่อ 1241 3
โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 1233 0
งานปีใหม่ 2552 1902 0
โครงการปลูกป่าชายเลน จ.สงขลา 2385 4
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ปัจฉิม IT รหัส 49... 1174 0
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-งานประจำปี ICT 2551 1240 0
โครงการ "ICT 1st Annual Meeting 2008" 1401 4
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-ดูงาน ณ ทัณฑสถานบำบัด สงขลา 1106 0
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-พบพี่บัณฑิต ปีการศึกษา 2550 1039 0
ตอบคำถาม-หลักการบันทึกกิจกรรมลงทรานสคริปต์ 1461 0
โครงการส่งเสริมด้านจริยธรรมและกฎหมาย (ทัณฑสถานฯ) 1365 0
ตรวจสอบบันทึกประวัติเข้ากิจกรรม-สานสัมพันธ์ รับขวัญน้อง 1031 0
บันทึกประวัติกิจกรรมนักศึกษา-อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 1037 0
บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม-งานสัปดาห์วิทย์51 1259 0
นัดนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 862 0
งานบัณฑิตสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2550 (ต้อนรับบัณฑิต IT รหัส 48) 1157 1