นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

phatsuko
Ico64
พัฐสุดา เอกพันธ์

สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(17) โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552

โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552รับสมัครแล้ว.....เข้าร่วมดูงาน ประเทศ มาเลเซีย และสิงคโปร์ระหว่างวันที่8 - 11 มีนาคม 2553 ( 4 วัน 3 คืน)กำหนดการทัศนศึกษาดูงานhttp://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Tour2553.docจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมดูงาน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 30 พฤศจิกายน 2552 18:01 แก้ไข: 01 ธันวาคม 2552 10:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-งานสัปดาห์วิทย์ 52

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2552ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Ac-sw52.pdfกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 21 สิงหาคม 2552 14:22 แก้ไข: 21 สิงหาคม 2552 14:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รับอาสาสมัครทำกิจกรรม

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญน้องๆนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา นักเรียน และบุคคลทั่วไปเป็นอาสาสมัครเข้าทำกิจกรรมร่วมกับพิพิธภัณฑ์ฯ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 สิงหาคม 2552และฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 8-... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 21 กรกฎาคม 2552 13:49 แก้ไข: 21 กรกฎาคม 2552 13:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(15) งานสร้างสรรค์นวัตกรรมนักศึกษาสาขา ICT ปีการศึกษา 2552

โครงการ "ICT 1st Annual Meeting 2009"งานสร้างสรรค์นวัตกรรมนักศึกษาสาขา ICT ปีการศึกษา 2552ให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงชื่อได้ที่ ตัวแทนห้องนะค่ะวัน เวลา สถานที่วันเสาร์ที่31 ตุลาคม 2552ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปจัดที่ห้องประช... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 21 กรกฎาคม 2552 11:20 แก้ไข: 15 ตุลาคม 2552 16:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(45) งานบัณฑิตสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2551

งานบัณฑิตสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2551 (ต้อนรับบัณฑิต ICTรหัส 48.. และIT รหัส 49...) ยินดีกับบัณฑิตใหม่ สาขาICTรุ่นที่ 1และIT (ต่อเนื่อง) รุ่นที่4 นะค่ะทางสาขา ICT จะจัดดำเนินงานบัณฑิตสัมพันธ์ ในวันที่ 1918 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ณ โรงแรมซากุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 21 กรกฎาคม 2552 10:19 แก้ไข: 11 กันยายน 2552 14:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-สัมมนาวิชาการ BI

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics)ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Activity_samina... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 17 กรกฎาคม 2552 11:31 แก้ไข: 17 กรกฎาคม 2552 11:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-สัมมนาวิชาการ KM

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดการความรู้ KMตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Activity_saminar.pdfหลักฐานอ้า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 30 มิถุนายน 2552 16:03 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2552 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-SIPA Animation Contest 2009

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม SIPA Animation Contest 2009ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Activity_SIPA_Animation2009.pdfหลั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 19 มิถุนายน 2552 10:50 แก้ไข: 19 มิถุนายน 2552 10:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทัศนศึกษาดูงาน (ต่อ)

กำหนดการทัศนศึกษาดูงานและใบอนุญาตนำนักศึกษาไปดูงานสำหรับนักศึกษาเดินทางวันที่ 13 มีนาคม 2552http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/malay13.pdfสำหรับนักศึกษาเดินทางวันที่ 16 มีนาคม 2552http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Malay16.pdfออกเดินทาง 6.... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 08 มีนาคม 2552 13:29 แก้ไข: 23 มีนาคม 2552 13:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ตรวจสอบการบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม-อบรมเตรียมความพร้อมฝึกงาน รหัส 49..

บันทึกประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมฝึกงาน ปีการศึกษา 2551ตรวจสอบรายชื่อขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อที่จะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมฯดูตามไฟล์ที่แนบมานี้.........http://share.psu.ac.th/file/phatsuda.a/Activity_PreTR.pdfหลักฐานอ้าง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย phatsuko   สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2552 13:08 แก้ไข: 08 มีนาคม 2552 13:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]