นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
Ico64
นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
นักวิชาการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
Network
Members · Following: 6 · Followed: 0

อ่าน: 1651
ความเห็น: 0

ตามรอยธรรมาจารย์ อาณาจักรศรีวิชัย

อาณาจักรศรีวิชัย

อาณาจักรศรีวิชัยการเดินทางครั้งนี้ของเรา
จุดเริ่มต้นของเราเริ่มขึ้นที่นี่“

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี”

การเดินทางเพื่อตามรอยอาณาจักรศรีวิชัย การได้ออกเดินทางครั้งนี้ เพื่อออกตามหารากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งอารยธรรมทางศาสนาอันทรงคุณค่า ของผืนแผ่นดินที่เป็นดังสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสุราษฎร์ธานี

อาณาจักรศรีวิชัย  นี้เป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ คือ บริเวณที่เป็นแหลมมลายู  เดิมนั้น  ศาสดาจารย์ยอรซ์  เซเดส์  ได้อ่านศิลาจารึกวัดเสมา  เมืองนครศรีธรรมราช  พบคำว่าศรีวิชัย  จึงมีความเห็นว่า  ศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยนั้นอยู่ที่เมืองปาเล็มบัง  เกาะสุมาตรา  ประเทศอินเดีย  เจริญขึ้นในพุทธศตวรรษที่  ๑๓-๑๔ แล้วต่อมา ควดริทซ์  เวลส์  นักประวัติศาสตร์อังกฤษว่า อาณาจักรศรีวิชัยนั้นตั้งอยู่ที่เมืองไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี    ตรงกับความเห็นของ  หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ  รัชนี  ส่วนซึกโมโน  นักโบราณคดี  อินโดนีเซียว่า  อาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่เมืองจัมบี หรือซัมพิ  ในเกาะสุมาตรา

ด้วยเหตุนี้อาณาจักรศรีวัย  จึงปกครองในลักษณะสหพันธรัฐ  จึงมีศูนย์กลางสำคัญของอาณาจักรอยู่หลายแห่งดังกล่าว  ดังนั้นเมืองสำคัญของศรีวิชัยจึงมีอยู่ทั้งบนแหลมมลายู และเกาะสุมาตรา  เช่น  เมืองไชยา  เมืองนครศรีธรรมราช  เมืองปาเล็มบัง  และเมืองจัมบี  เป็นต้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีต้นกำเนิดมาจากอาณาจักรศรีวิชัย ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่า เดิมมีชนพื้นเมือง ได้แก่ พวกเซมัง และมลายูดั้งเดิมซึ่งอาศัยอยู่ในเขตลุ่มน้ำหลวง (แม่น้ำตาปี) และบริเวณอ่าวบ้านดอนก่อนที่ชาวอินเดียจะอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งและเผย แพร่วัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่ อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา เป็นต้น

ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่าเมือง “กาญจนดิษฐ์” ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเมืองเดียวกันเรียกว่า เมืองไชยา ต่อมา พ.ศ. 2458 รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยา มาเป็นเมือง  สุราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี ซึ่งเป็นนามซึ่งได้รับพระราชทานจาก ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลปักษ์ใต้ เมื่อ พ.ศ.2458    

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมายาวนาน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นอีกอย่างของคนไชยา คือ มวยไชยามวยไชยา เป็นมวยคาดเชือกสายหนึ่งของไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ซึ่งมีประวัติสืบทอดมา ตั้งแต่สมัย พระยาวจีสัตยารักษ์( ขำ ศรียาภัย ) ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองไชยา ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และได้สืบทอดมายังบุตรชายของท่าน คือ ปรมาจารย์ เขตร์ ศรียาภัย ซึ่งภายหลังได้ย้ายมาตั้งรกรากในกรุงเทพฯ และได้ทำการเผยแพร่มวยไชยาแก่ลูกศิษย์มากมายจนท่านเสียชีวิตใน ปี ๒๕๒๑ และผู้ที่มีบทบาทสืบทอดการเผยแพร่มวยไชยาสืบต่อมาหลายสำนักที่มาของมวยไชยานั้น ไม่ระบุแน่ชัด จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าในพื้นที่อ.ไชยา เฉกเช่น ครูร่อเฝด ละอาด ครูมวยไชยา ณ ค่าย ศ.พิชิต ต.พุมเรือง หนึ่งในทายาทผู้สืบทอดมวยไชยา .....โดย ครูร่อเฝด ละอาด ครูมวยไชยา ณ ค่าย ศ.พิชิต ต.พุมเรือง หนึ่งในทายาทผู้สืบทอดมวยไชยา ” เล่าถึงที่มาของมวยไชยา เริ่มต้นจาก มีวัดเก่าแก่อรัญญิกชื่อวัดทุ่งจับช้าง เป็นวัดรกร้างอยู่ในป่าริมทางด่านเดิมที่จะไปอำเภอไชยา วัดนี้มีชื่อเสียงเพราะสมภารซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “พ่อท่านมา” เป็นชาวกรุงเทพฯได้หลบหนีไปอยู่เมืองไชยาด้วยเรื่องใดไม่ปรากฏ “พ่อท่านมา”ได้ฝึกสอนวิชามวยไทยแก่ชาวไชยาจนขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองมวย แม้ทุกวันนี้นักมวยที่ปรารถนาความสวัสดีมีชัย ต้องร่ายรำมวยเป็นการถวายคารวะหน้าที่บรรจุศพก่อนที่จะผ่านไป มวยสุราษฎร์ฯหรือมวยไชยาจึงมีชื่อเสียงตลอดมาและนี่ถือเรื่องราวของอาณาจักรศรีวิชัย และความรุ่งเรืองในอดีตสู่ปัจจุบัน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแรงผลักดันให้น้องใหม่ทุกคนมองเห็นคุณค่า และตั้งใจสร้างคุณความดีเพื่อตอบแทนพระคุณบรรพบุรุษที่สืบทอดความงดงามแห่งอารยธรรม ทั้งศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งการปฏิบัติดีงามตามจารีตประเพณี มาสู่รุ่นลูกหลานอย่างเราให้ได้สืบทอดต่อไป

https://www.youtube.com/watch?v=mxvAmkOjmE8&feature=youtu.be

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 August 2015 21:27 Modified: 04 August 2015 21:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.170.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ