นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(3) การเปิดโลกทัศน์ด้านการเกษตร

ภาควิชาพืชศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศึกษาภาควิชาพืชศาสตร์ ในการเปิดโลกทัศน์ด้านการเกษตรด้วยการจัดทัศนศึกษาการเกษตรในเขตภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 13-23 ตุลาคม 2552 โดยมีนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน และคณาจารย์ 3 คน เพื่อเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย รัตน์   สร้าง: 13 ตุลาคม 2552 15:11 แก้ไข: 13 ตุลาคม 2552 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]