นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1127
comment: 0

ข้อเสนอแนะการสอนรายวิชาการบัญชีขั้นต้น

บัญชีกับชีวิตประจำวัน

รายวิชาหลักการบัญชี/บัญชีขั้นต้น เป็นวิชาพื้นฐานเล่มสำหรับนักศึกษาบัญชีในทุกมหาวิทยาลัย ถือเป็นจุดเริ่มที่สำคัญสำหรับการเรียนบัญชี สำหรับเด็กในยุคปัจจุบัน (GenZ--> GenC) เป็นเด็กที่เติบโตพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวก มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เรียนรู้เร็ว แต่ขาดความอดทน สมาธิสั้น  ดั้งนั้น จึงต้องทำคววามเข้าใจเด็ก หาวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสม ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนให้มากขึ้น ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มากขึ้น

สำหรับการเรียนบัญชีนั้น ไม่ควรที่จะเริ่มต้นเนื้อหาด้วยการเอาความรู้ด้านบัญชีมาสอนเลย แต่ควรเริ่มต้นจากการให้นักศึกษาได้คิดในสิ่งที่ใกล้ตัว ตั้งคำถามให้นักศึกษาได้คิด แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน แล้วค่อย ๆ เชื่อมโยงกับเนื้อหาด้านบัญชีของธุรกิจ นักศึกษาจะได้เข้าใจภาพรวมการทำบัญชีของธุรกิจได้มากขึ้น

"บัญชีกับชีวิตประจำวัน"

1. นศ.เคยทำอย่างไรกับรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  จะเชื่อมโยงกับเนื้อหาเรื่องกระบวนการจดบันทึกบัญชีของธุรกิจ

2. สิ้นเดือน ทราบหรือไม่ว่าได้รับมาเท่าไร และจ่ายไปเท่าไร จะเชื่อมโยง กับเนื้อหาเรื่องกระบวนการ จดบันทึก จัดประเภท และสรุปผลทางบัญชี ของธุรกิจ

3. เคยมีการเปรียบเทียบกับประมาณการที่คาดไว้หรือไม่ ว่าที่ได้รับ - จ่าย ต่างจากที่ประมาณการไว้เท่าไร รวยขึ้นหรือจนลง จะเชื่อมโยงกับเนื้อหาเรื่องการสรุปผลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีให้กับธุรกิจ

4. สุดท้ายก็ตั้งคำถาม ในมุมของของธุรกิจ บัญชีเกี่ยวข้องได้อย่างไร 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 July 2017 15:21 Modified: 13 July 2017 15:21 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Jirawat Sinchai, Ico24 KaMkAeW, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.215.182.36
Message:  
Load Editor
   
Cancel or