นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1667
ความเห็น: 1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

TFRS for SMEs

          มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs  : Thai Financial Report Standard for Small and Medium-Sized Entities) เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะนำมาบังคับใช้สำหรับการรายงานทางการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEs (Non-Publicly Accountable Entities) มีทั้งหมด 35 บท ซึ่งถูกนำมาใช้แทนที่ TFRS for NPAEs เดิมมีเพียง 22 บท ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2560 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติทางบัญชีที่เพิ่มเติม เช่นกำหนดให้การจัดทำงบกระแสเงินสด การรวมธุรกิจและค่าความนิยม การจัดทำงบการเงินรวม เครื่องมือทางการเงิน ผลประโยชน์พนักงาน เป็นต้น มีการใช้มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) มากขึ้นสำหรับการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้การงานทางการเงินสามารถรองรับธุรกรรมที่มีความซับซ้อน สะท้อนภาพภาพการดำเนินธุรกิจได้ชัดเจนมากขึ้น สามารถเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนื่องจากกลุ่มครอบครัวผู้ก่อตั้งกิจการ และยังเป็นการรองรับการเติบโตของธุรกิจและเตรียมพร้อมในการเป็น “SME ข้ามชาติ” โดยเฉพาะในแถบอาเซียนอีกด้วย ดังนั้นกิจการในกลุ่ม NPAEs ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้สามารถรายงานข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ TFRS for SMEs  ต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): Accounting  TFRS for SMEs
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 มกราคม 2560 17:46 แก้ไข: 28 มกราคม 2560 17:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 KaMkAeW และ Ico24 kwang saelee.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Losa [IP: 45.56.152.207]
02 มกราคม 2563 15:05
#110677

หากคุณมีปัญหาเรื่องเงินเราช่วยคุณได้  สล็อตxo

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.221.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ