นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2251
ความเห็น: 2

วิศวฯ จัดเสวนาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 "ทำบริการวิชาการแล้วได้อะไร??”

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานบริการวิชาการจากอาจารย์เดิม กับอาจารย์รุ่นใหม่ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์

หลังจากห่างหายจากวงการ Share.psu ไปสักพัก..กลับมาคราวนี้..ขอมาอัพเดทข่าวคราวงานบริการวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์สักหน่อย ก็ยังคง Concept รายงานผลตามตามแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555 เหมือนเดิมครับ.. ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง..ที่หน่วยงานฯของผมดำเนินการไปแล้ว..

วันนี้ขอเลยมาแบ่งปันกิจกรรมเล็กๆน้อยๆของคนทำงานบริการวิชาการมาแบ่งปันกับเพื่อนร่วมวงการบริการวิชาการครับ...และผมเองก็อยากจะเห็นเพื่อนๆในวงการบริการวิชาการของ ม.อ.เรา  เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หน้างานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นการเริ่มต้นงานที่จะบูรณาการร่วมกัน หรือนำไปใช้ในหน่วยงานของเพื่อนๆบ้าง อะไรบ้างนะครับ..เอาละครับ..ขอเริ่มเลยล่ะกัน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการฯ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมเสวนาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 หัวข้อการเสวนาคือ "ทำบริการวิชาการแล้วได้อะไร??” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานบริการวิชาการจากอาจารย์เดิม กับอาจารย์รุ่นใหม่ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและการส่งเสริมงานบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ไฟล์นำเสนอ)

และรองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวต้อนรับ วิทยากร และผู้เข้าร่วมงาน โดยมีผู้สนใจจากภาควิชาต่างๆ ภายในคณะฯ และตัวแทนจากกองบริการการศึกษา (กบศ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมรับฟังการเสวนารวมทั้งสิ้น 47 ท่าน

ภาพที่ 1 พิธีเปิดกิจกรรมเสวนา
(ประธานกล่าวเปิดงาน : รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)
รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย (ภาพล่างซ้าย)
(กล่าวต้อนรับ : คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ (ภาพล่างขวา) 

สำหรับกิจกรรมเสวนาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 หัวข้อการเสวนาคือ "ทำบริการวิชาการแล้วได้อะไร??” ทางหน่วยบริการวิชาการฯ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่มากไปด้วยประสบการณ์ในการทำงานบริการวิชาการ จำนวน 3 ท่าน คือ
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ (ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยอม รัตนมณี (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

ภาพที่ 2 วิทยากรร่วมเสวนา และผู้ดำเนินรายการ

โดยมี รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ และคุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้ง 

ภาพที่ 3 วิทยากรร่วมเสวนา และผู้ดำเนินรายการรับมอบของที่ระลึกจากคณบดี

โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยนร่วมกันในที่ประชุมการเสวนาดังนี้ 

ภาพที่ 4 ประเด็นการเสวนาครั้งที่ 1 "ทำบริการวิชาการแล้วได้อะไร"

ภายหลังเสร็จสิ้นจากการเสวนาครั้งนี้..ทางหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม ได้รวบรวมผลของการเสวนา ในแต่ละประเด็นได้ดังนี้

ประเด็นที่ 1. ทำไมต้องทำงานบริการวิชาการ

ประเด็นที่ 2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานบริการวิชาการ

ประเด็นที่ 3. เริ่มต้น/ทำให้ดีได้อย่างไร และสร้างความมั่นในให้ตนเองได้อย่างไร

ประเด็นที่ 4. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการอย่างไร

ประเด็นที่ 5. ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการทำงานบริการวิชาการ

ประเด็นที่ 6. ข้อเสนอแนะ/คำถามจากที่ประชุม

ประเด็นที่ 7 ข้อสรุปฝากไว้..จากวิทยากร (ผศ.คำรณ พิทักษ์)

หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการเริ่มต้นในการเสริมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้มีอาจารย์และผู้สนใจเข้ามาทำงานบริการวิชาการมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนางานบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามสาขาความเชี่ยวชาญต่างๆ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และที่สำคัญคือเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนในพื่นที่ภาคใต้ของเราต่อไป โดยกิจกรรมการพบปะบุคลากรด้านบริการวิชาการครั้งที่ 2 จะจัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 นี้นะครับ


ภาพที่ 5 บรรยากาศการเสวนาครั้งที่ 1

และขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ..แล้วมาติดตามกันนะคับ..ว่าหัวข้อในการเสวนาจะเป็นเรื่องอะไร..หรือท่านใดจะอยากเสนอประเด็นในการเสวนา สามารถทำได้โดยการส่งมาที่ E-mail : harunan@eng.psu.ac.th นะครับ..

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 November 2011 10:50 Modified: 01 December 2011 10:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ผีเสื้อทรนง and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ ที่มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ จะได้เป็นแรงจูงใจให้อาจารย์ใหม่ๆ หรือบุคลากรที่ไม่เคยทำงานบริการวิชาการมาก่อนเลย หันมาทำบริการวิชาการกันมากขึ้น และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่มีการเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบข่าว เผื่อหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำบริการวิชาการจะมีเวทีลักษณะแบบนี้บ้างค่ะ

ถึงว่าสิครับ ว่าทำไมงานงานบริการวิชาการของคณะวิศวฯ ถึงไปไกลขนาดนี้

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ