นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1915
ความเห็น: 0

หน่วยบริการวิชาการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร : TQM"

หลักสูตรอบรมเฉพาะทางที่เป็นความเชี่ยวชาญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ "การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร : TQM ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม"

   เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ หน่วยบริการวิชาการ ได้จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร : TQM" ณ ห้องประชุมมงคงสุข โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย

         1. รองศาสตราจารย์วนิดา รัตนมณี
        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสพร มีมงคล 
        3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญชนา สินธวาลัย 

      สำหรับหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม จำนวน 26 ท่าน ซึ่งภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสทำกิจกรรม Work Shop ร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ทางคณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน เพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองต่อไป

DSCN3595

 ภาพบรรยากาศระหว่างการฝึกอบรม

DSCN3606

 

DSCN3618

 ภาพบรรยากาศระหว่างกิจกรรม Workshop

DSCN3688

 

DSCN3791

 ภาพบรรยากาศภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม

DSCN3792

 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม

แล้วอย่าลืมมาติดตามข่าวบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์กันนะครับ

อรุนันต์ หีมชูด

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 August 2011 13:31 Modified: 25 August 2011 13:36 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.175.108
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ