นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2399
ความเห็น: 2

อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ร่วมหารือความร่วมมือด้านบริการวิชาการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

พบปะผู้บริหารหน่วยงานภายนอกและแหล่งเงินทุน , ที่ปรึกษาภายนอก, แผนงานบริการวิชาการปี 54

      เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ ( 5 กรกฎาคม 2554)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ (รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม) ผู้จัดการโครงการ (ผศ.คำรณ พิทักษ์) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา (คุณสามารถ สุขเกษม-อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา) เพื่อเข้าร่วมประชุม และร่วมหารือความร่วมมือการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ระหว่างทีมที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการ "ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา"

       ภาพที่ 1 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ (รศ.สมชาย ชูโฉม) และผู้จัดการโครงการ (ผศ.คำรณ พิทักษ์) ให้การต้อนรับ อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา

  สำหรับโครงการนี้ ดำเนินการโดยหน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

          1. เพื่อศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

          2. เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดและจัดทำคู่มือวิธีการผลิต  การเก็บรักษา วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ 

          3. ทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

          4. นำผลิตภัณฑ์ยื่นจดทะเบียนลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่นำเสนอทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

          5. จัดประชุมผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ยางพารา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จชต.  เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

        

            ภาพที่ 2 การหารือความร่วมมือในการดำเนินงานบริการวิชาการร่วมกัน

      ซึ่งนับเป็นอีก 1 โครงการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมศักยภาพด้านไม้ยางพาราให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก  รวมถึงเป็นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราของไทยในระดับนานาชาติต่อไป

แล้วมาติดตามโครงการดีๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในครั้งต่อไปครับ

 

          หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 กรกฎาคม 2554 16:37 แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2554 11:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ น่าจะเป็นจุดด้อยของม.อ.เรา ที่ไม่มีผู้ชำนาญการทางด้านนี้นะครับ

ทางคณะฯ ได้เชิญที่ปรึกษาด้านการออกแบบจากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ม.อ...มาร่วมเป็นที่ปรึกษาในเรื่องดังกล่าวครับจารย์

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.215.231
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ