นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2227
ความเห็น: 0

เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ "การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์” แก่ผู้ด้อยโอกาส

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ แบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

เริ่มต้นศักราชใหม่ 2555..ก็ขอเชิญชวนภาควิชา/หน่วยงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อร่วมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาต่างให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกันนะครับ 


ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ แบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดสรรเงินรายได้คณะฯ เพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตามแผนงานบริการวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 300,000.-บาท

        ในการนี้ กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม) จึงใคร่ขอเชิญชวนภาควิชา/หน่วยงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อรับการสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่ผู้ด้อยโอกาส ได้ที่หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานได้ที่ http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/files/106-manual/01-procedure/PJ-P04/PJ-P04.htm

        มาร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้นกว่าเดิมกันเถอะครับ..


 ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการในปีที่ผ่านมา

2

รายละเอียดโครงการ

3

กลับสู่หน้าหลักข่าวบริการวิชาการแบบให้เปล่า  

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 January 2012 10:57 Modified: 05 January 2012 10:57 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ