นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ "การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์” แก่ผู้ด้อยโอกาส

เริ่มต้นศักราชใหม่ 2555..ก็ขอเชิญชวนภาควิชา/หน่วยงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อร่วมช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาต่างให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกันนะครับ ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมโครงการบริการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ~>aRuNaN<~   สร้าง: 05 มกราคม 2555 10:57 แก้ไข: 05 มกราคม 2555 10:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบเครื่องรีดทางจากและเครื่องตีเยื่อกระดาษ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านบ้านนายอดทอง จ.ตรัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีส่งมอบเครื่องรีดทางจากและเครื่องตีเยื่อกระดาษ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าของคณะฯ ที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน... มีต่อ »
โดย ~>aRuNaN<~   สร้าง: 01 กันยายน 2554 10:05 แก้ไข: 01 กันยายน 2554 10:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) แนะนำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน “แบบให้เปล่า”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ ได้มีโอกาสลงพื้นที่อำเภอจะนะ เพื่อแนะนำการให้บริการวิชาการแบบให้เปล่าของคณะฯ ให้กับประธาน/ตัวแทนกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 30 คน ณ ที่ว่าการอำเภอจะนะ ซึ่งการจั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ~>aRuNaN<~   สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2551 10:25 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2551 10:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]