นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1763
ความเห็น: 0

สปส.ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

สปส.ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ข่าวประกันสังคม      

              สวัสดีค่ะท่านผู้ประกันตน  ดิฉันขอคุยกับท่านถึงเรื่องการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม    เรื่องดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552   ซึ่งการเก็บเงินสมทบทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน (เดิมฝ่ายละ 5%) ได้ปรับลดฝ่ายละ 2 %  และเหลือที่ต้องจ่ายฝ่ายละ  3%     นับเป็นการบรรเทาภาระให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน ส่วนของรัฐบาลยังจ่ายเงินสมทบในอัตรา  2.75%  เท่าเดิม    โดยจะเริ่มลดอัตราเงินสมทบ   ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552   และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552    ซึ่งวันที่ 1 มกราคม 2553  นายจ้างและผู้ประกันตนจะนำส่งเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละ 5 เช่นเดิม

               ดังนั้น  การนำส่งเงินสมทบของงวดเดือนกรกฎาคม ถึง งวดเดือนธันวาคม  2552  (จำนวน 6 งวด)   นายจ้างจะต้องนำส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนภายในวันที่  15  ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการจ่ายค่าจ้าง  ในอัตราฝ่ายละร้อยละ  3  ของค่าจ้าง  (เช่น ฐานค่าจ้าง  15.000 บาท  นายจ้างจะต้องนำส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนฝ่ายละ  450  บาทต่อเดือน แต่สำหรับค่าจ้างงวดเดือนมกราคม  2553     นายจ้างจะต้องนำส่งเงินสมทบในอัตราฝ่ายละร้อยละ  5  ของค่าจ้าง  (เช่น  ฐานค่าจ้าง 15.000  บาท   นายจ้างจะต้องนำส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนฝ่ายละ 750 บาทต่อเดือน)   ตามเดิม

           ซึ่งจากการกำหนดปรับลดอัตราเงินสมทบดังกล่าว   ทำให้อัตราเงินสมทบส่วนนายจ้างและผู้ประกันตนมีส่วนต่างระหว่างเดือนก่อนมีการปรับลดเงินสมทบเดือนมิถุนายน 52  และหลังการปรับลดเงินสมทบของเดือนกรกฎาคม 52     ดิฉันจึงขอเปรียบเทียบอัตราเงินสมทบที่มหาวิทยาลัยต้องส่งเข้ากองทุนฯ  ทั้งในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน  ดังต่อไปนี้

     เดือนมิถุนายน 2552  อัตราเดิม  ( 5% )

          1. เงินสมทบผู้ประกันตนที่จ้างจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

               -  เงินสมทบในส่วนนายจ้างและผู้ประกันตน 

                   จำนวน   2,110,684  บาทต่อเดือน

         2.  เงินสมทบผู้ประกันตนที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

               -  เงินสมทบในส่วนนายจ้างและผู้ประกันตน              

                  จำนวน 1,806,674 บาทต่อเดือน 

  และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม   อัตราปรับลด (3%)

          1.  เงินสมทบผู้ประกันตนที่จ้างจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

               -  เงินสมทบในส่วนนายจ้างและผู้ประกันตน                     

                   จำนวน  1,963,259 บาทต่อเดือน

          2.  เงินสมทบผู้ประกันตนที่จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

               -  เงินสมทบในส่วนนายจ้างและผู้ประกันตน

                 จำนวน  1,084,784  บาทต่อเดือน

 

         เมื่อเปรียบเทียบอัตราเงินสมทบทั้งส่วนของนายจ้างและ            ผู้ประกันตนหลังมีการปรับลดอัตราเงินสมทบดังกล่าว   นับว่าเป็นการบรรเทาภาระให้ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนอีกทางหนึ่ง

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 สิงหาคม 2552 12:31 แก้ไข: 29 กันยายน 2552 13:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.219.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ