นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

**ซูซี่**
Ico64
marisa rotrat
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 4

อ่าน: 1597
ความเห็น: 0

ส่งนักศึกษาฝึกงาน

เตรียมพร้อมอย่างไร ให้นักศึกษาได้ประสบการณ์

 

 

เมื่อถึงเวลา ส่งนักศึกษา ไปหาประสบการณ์
     ตามหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการสอนและวิจัยเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในด้านการเกษตรต่างๆ  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวของประกอบรายวิชาพื้นฐานต่างๆ และ หนึ่งรายวิชาที่ถือว่าสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ได้ใช้ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด คือ การฝึกภาคสนามของนักศึกษา ตามหลักสูตรได้กำหนดไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง ในช่วงฤดูร้อนของภาคการศึกษา แต่นักศึกษาจะก้าวไปหาความรู้ประสบการณ์ภายนอก ภาควิชาต้องเตรียมพร้อมอย่างไร เพื่อส่งนักศึกษาเหล่านั้นไปใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุด

 1. ศึกษาสถานที่หน่วยงาน/องค์กร ที่จะส่งนักศึกษาฝึกงาน และต้องเกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็นอันดับแรก

 2. จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานต่างๆ พร้อมระบุ ระยะเวลาส่งนักศึกษาฝึกงาน ,จำนวนรับนักศึกษาได้

 3. เมื่อองค์กร/หน่วยงานตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงานแล้ว

 4. ปิดประกาศแจ้งนักศึกษาทราบ พร้อมให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์สถานที่ต้องการไปฝึกงานตามหน่วยงาน/องค์กรที่ตอบรับ หรือหากนักศึกษาประสงค์หาสถานที่ฝึกงานเอง ให้นักศึกษาปรึกษากับอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งภาควิชาฯ ทราบด้วย

 5. เมื่อนักศึกษาแจ้งความประสงค์สถานที่ฝึกงานมายังภาควิชาฯ แล้ว ภาควิชาจะดำเนินการจัดนักศึกษาไปตามหน่วยงานที่นักศึกษาประสงค์ไปฝึกงาน ตามโควตาที่หน่วยงาน/องค์กรสามารถรับนักศึกษาฝึกงานได้

 6. ภาควิชาฯ ปิดประกาศนักศึกษาทราบ

 7. ภาควิชาฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์ไปฝึกงานในสถานที่ต่างๆ ตามจำนวนที่องค์กร/หน่วยงานตอบรับ อนึ่ง ภาควิชาฯ มีหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ให้นักศึกษานำไปในวันรายงานตัวเข้าฝึกงานต่อผู้ควบคุมงานหรือผู้เกี่ยวข้องด้วย

 8. ประชุมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ ก่อนเดินทางไปฝึกงาน ตามสถานที่หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ

 9. ภาควิชาฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางตามความเหมาะสม พร้อมของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาและหน่วยงาน/องค์กร ที่มีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน

 10. เมื่อนักศึกษาเดินทางไปฝึกงานแล้ว ในส่วนของภาควิชาฯ คณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ตามหน่วยงาน/องค์กร

 11. เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว นักศึกษาต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้วย อนึ่ง แบบรายงานดังกล่าวขอรับได้ที่ภาควิชาฯ

      ซึ่งภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีนักศึกษาฝึกงาน
ระหว่างวันที่ 5 -23 มีนาคม 2555  ตามหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ดังนี้
 1. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลา
 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
 3. หน่วยปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 4. สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 11 สุราษฎร์ธานี
 5. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ขอนแก่น
 6. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านครองชีพ อำเภอบางแก้ว
  อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
 7. สถานีพัฒนาที่ดินที่ดินพังงา จังหวัดพังงา
 8. สถานีวิจัยต้นน้ำทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา
 9. ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎรธานี
 10. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่
 11. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นครสวรรค์

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มีนาคม 2555 10:10 แก้ไข: 26 มีนาคม 2555 13:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ