นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 2415
ความเห็น: 0

ยางพารา : การกรีดยางอย่างมืออาชีพ

การกรีดยางอย่างมืออาชีพ

      ยางพาราเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และในขณะนี้มีมุลค่าผลตอบแทนสูง คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกรีดยางอย่างมืออาชีพ"  ซึ่งหากผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความชำนาญในการกรีดยางอย่างถูกวิธี ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการกรีดยางต่อไปได้

        จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติและชมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกรีดยางอย่างมืออาชีพ" ได้ที่บริเวณหน้าแปลงสาธิต (ข้างตลาดเกษตร)คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่

                                   พิธีเปิด... 

   โดยรองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ 
              (รองศาสตราจารย์ผดุงยศ  ดวงมาลา)
 

         วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม  2553 เวลา 16.00 น.

ชมการปฏิบัติการฝึกอบรมจริง...

-  การลับมีด และแต่งมีดกรีดยาง (22 มี.ค.53 เวลา 09.30-16.00 น.)

-  การกรีดยางขั้นพื้นฐาน              (23 มี.ค.53 เวลา 09.30-16.00 น.)

-  การกรีดยางขั้นพัฒนา 1            (24 มี.ค.53 เวลา 09.30-16.00 น.)

-  การกรีดยางขั้นพัฒนา 2            (25 มี.ค.53 เวลา 09.30-16.00 น.)

-  การกรีดยางขั้นประณีต 1           (26 มี.ค.53 เวลา 09.30-16.00 น.)

-  การกรีดยางขั้นประณีต 2           (29 มี.ค.53 เวลา 09.30-16.00 น.)

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองทุนสงเคราะห์
การทำสวนยาง จ.สงขลา เขต 1     

จัดโดย : กลุ่มงานบริการวิชาการ ฝ่ายวิจัยและบริการ
               คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่
               โทรศัพท์ 074-286059-60

 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.51.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ