นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1410
ความเห็น: 1

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการกิจกรรม "ส.7 สนุกคิด" ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการกิจกรรม "ส.7 สนุกคิด" ครั้งที่ 2

สวัสดีค่ะทุกท่าน

          วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่ทุกท่านจะได้ทราบว่าท่านใดบ้างเป็นผู้โชคดีในการได้รับรางวัลในโครงการกิจกรรม "ส.7 สนุกคิด" ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 กันแล้วนะค่ะ และต้องขอขอภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะค่ะที่ประกาศผลล่าช้า เนื่องจากระบบ ส.7 สนุกคิดของเรามีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยค่ะ โดยกิจกรรมของเรามีเงื่อนไขการได้รับรางวัล ดังนี้ค่ะ >>คลิก 

           เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดิฉันขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในครั้งที่ 2 ค่ะ

1. รางวัลข้อเสนอแนะดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รางวัล (พิจารณาโดยท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)

             - รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล/ของรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ได้แก่  นายปิยะวัชร์  จูงศิริ สังกัดฝ่ายคอมพิวเตอร์ฯ 

       หัวข้อที่เสนอแนะ “การตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินตามทางเดินและจุดต่างๆ ในอาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์  สิรินธร” 
       รายละเอียดหรือสิ่งที่พบเจอ : จากการที่เกิดไฟฟ้าในคณะฯ ดับบ่อย จึงทำให้ทราบว่าไฟฉุกเฉินตามทางเดินและจุดต่างๆ ในอาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์  สิรินธรไม่ทำงานหลายจุดมาก “ไฟฉุกเฉิน” จะจำเป็นมากขณะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน แต่เราจะไม่ทราบเลยว่ามันทำงานหรือไม่ จนกว่าจะไฟฟ้าจะดับ

       แนวทางในการพัฒนาหรือการแก้ไขให้ดีขึ้น : คณะฯ ควรมีรอบการตรวจสอบ ไฟฉุกเฉินในทุกๆ จุดของคณะฯ เช่น ทุก 3 เดือน หรือไม่ก็กำหนดเวลาอายุการใช้งานให้ชัดเจน เพราะจากข้อมูลที่ทราบมาส่วนใหญ่ที่เสียคือแบตเตอรี่สำรอง ควรมีการเปลี่ยนทุกๆ 2 ปี ในปัจจุบันอายุของอาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์  สิรินธร น่าจะเกิน 2 ปีแล้ว โอกาสจะเสียจะเยอะมาก

       ** แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานกลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ : ตามแผนการบำรุงรักษาระบบไฟฉุกเฉิน ทางหมวดงานไฟฟ้าได้มีการตรวจสอบระบบทุก 4 เดือน และมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุก 2 ปี ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับเครื่องสำรองไฟฟ้าสามารถสำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมงเท่านั้น หากไฟฟ้าดับเป็นเวลานานไฟฟ้าฉุกเฉินจะไม่สามารถใช้งานได้

 

 - รางวัลที่ 2 เงินรางวัล/ของวรางวัลมูลค่า  500 บาท   ได้แก่ นางสาวชุติมณฑ์  ชิณวงศ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

       หัวข้อที่เสนอแนะ “การเพิ่มเติมความรู้ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ” 
       รายละเอียดหรือสิ่งที่พบเจอ : เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลูกจ้างประจำหลายท่านในคณะ ก่อนหน้านี้ เคยมีหน่วยงานจากสำนักงานอธิการบดี มาอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง หรือ ปรับระดับของบรรดาเหล่าลูกจ้างประจำ ทำให้ลูกจ้างประจำหลายคนมีกำลังใจขึ้น แต่ ในคราวนั้น ก็ยังไม่ได้ความกระจ่างเท่าที่ควร เพราะเชื่อว่าลูกจ้างประจำหลายคนในตอนนี้ ภาระหน้าที่เปลี่ยนไปเยอะมากแล้ว แต่ยังไม่ตรงตำแหน่งที่ปฏิบัติอยู่หรืออยากปรับเปลี่ยนระดับ เพื่อความก้าวหน้าของตนเอง  โดยขอให้คณะฯ จัดอบรมให้ความรู้อีกครั้งเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนขึ้น

       แนวทางในการพัฒนาหรือการแก้ไขให้ดีขึ้น : ควรจัดอบรม และมีข้อมูลประกอบการอบรม  ที่ชัดเจน  เข้าใจได้ง่ายขึ้น มีแนวทางที่ดีขึ้น อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยค้นหาข้อมูลและ แนวทางในแต่ละตำแหน่ง ที่จะปรับเปลี่ยนไปได้

      ** แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป : การดำเนินงานสำหรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ มีหลายหน่วยงานได้ดำเนินการผ่านทางหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้ากลุ่มงาน และได้มีการเข้ามาปรึกษากับทางการจัดการทรัพยากรบุคคล  สำหรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ  ซึ่งทางการจัดการทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินงานไปตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ในปัจจุบันนี้มีลูกจ้างประจำได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วหลายราย จากหลายภาควิชาและหลายหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ ณ ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการอยู่ คือ กลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ และกลุ่มงานการเงินและพัสดุ  หน่วยงานใดที่ต้องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำสามารถดำเนินการได้โดยประสานงานกับการจัดการทรัพยากรบุคคลค่ะ

                ทั้งนี้ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00-16.00 ณ ห้องประชุมมงคลสุข ทางหน่วยการจัดการทรัพยากรบุคคล ได้จัดเวที “พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยประสบการณ์ของเรา” ประจำเดือนค่ะโดยในเดือนนี้จะมีการเล่าสู่กันฟังประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับ “การพัฒนาความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ สำหรับลูกจ้างประจำในหน่วยงาน”  จึงใคร่ขอเรียนเชิญลูกจ้างประจำของคณะฯ เข้าร่วมรับฟังกันนะค่ะ งานนี้เหล่าลูกจ้างประจำของคณะฯ ไม่ควรพลาดนะค่ะ

 2. รางวัลสำหรับผู้ส่งข้อเสนอแนะ จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 150 บาท/ท่าน (โดยการสุ่มจับรางวัล) ได้แก่

 1. นางพัชชลี   ทองเจริญ            กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา
 2. น.ส.มนิษา   ชนินทรสงขลา   หน่วยองค์กรสัมพันธ์
 3. น.ส.จุไรพร   แดงอำพันธ์       ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์
 4. น.ส.ธัญลักษณ์  โกมัย          กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ
 5. นายอรุนันต์      หีมชูด          ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

3. รางวัลสำหรับแฟนธุ์แท้ (สำหรับผู้ส่งข้อเสนอแนะมากที่สุด) จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 300 บาทและ 200 บาทตามลำดับ ทั้งนี้มีผู้ส่งข้อเสนอแนะมากที่สุดเท่ากันจำนวน 3 ท่าน คณะฯ จึงขอมอบเงินรางวัลท่านละ 150 บาท (เนื่องจากเงินรางวัลมีวงเงินจำกัด)

1. นายอนุกูล         คงสกูล           ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์
2. นางรัตยา           มุสิกเกษม           ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
3. นางอาภาพรรณ    อิทธิพลานุคุปต์    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะค่ะ และขอให้ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านติดต่อขอรับรางวัลได้ที่กลุ่มงานแผนงานฯ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 นี้นะค่ะ ^^ 

    ขอบพระคุณค่ะ 

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): 5ส  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 กรกฎาคม 2555 10:32 แก้ไข: 23 กรกฎาคม 2555 11:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 นายบาส, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยครับ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.236.135
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ