นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 11803
ความเห็น: 0

การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 5 ส.

4.2 การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 5 ส.

4.2 การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 5 ส.  

             เพื่อให้บุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ข้าราชการ และทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและมีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ไปในทิศทางเดียวกัน  จึงเห็นควรจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 5 ส. ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงาน/ภาควิชา/พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อทราบ  

ประมาณการค่าใช้จ่าย

§       ค่ากระดาษโปสเตอร์สี                                          =     500 บาท
§       ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งบอร์ด              =  1,200 บาท
§       ค่า print สี  (ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายคอมฯ )                  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,700 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ผลการดำเนินงาน

            อยู่ระหว่างการออกแบบแผ่นป้ายไวนิล

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์  5ส
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 02 กรกฎาคม 2552 14:46 แก้ไข: 26 ตุลาคม 2552 11:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.80.198.173
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ