นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3062
ความเห็น: 1

โครงการดูงานกิจกรรม 5ส. (ภายในและภายนอก)

โครงการดูงานกิจกรรม 5ส. (ภายในและภายนอก)

 3. โครงการดูงานกิจกรรม 5ส. (ภายในและภายนอก)               

        เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงคณะกรรมการที่ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ของคณะฯ ให้มีความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรม 5 ส. จึงเห็นควรให้มีการศึกษาดูงานกิจกรรม     5 ส. ของ หน่วยงานที่เด่นในเรื่องของการทำกิจกรรม 5 ส.  โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานดังนี้

ผู้เข้าร่วม : อาจารย์และบุคลากรคณะฯ  

ประมาณการค่าใช้จ่าย
1. ดูงานภายในคณะฯ  จำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 40 คน
ค่าใช้จ่าย   ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ ผู้เข้าร่วมโครงการ (25 บาท X 40 คน) = 1,000 บาท        

2. ดูงานภายนอกคณะฯ จำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 40 คน
ค่าใช้จ่าย  ค่าน้ำมันยานพาหนะ                                 = 3,500 บาท
               
ค่าอาหาร 1 มื้อ ผู้เข้าร่วมโครงการ (100 บาท X 40  คน  )           = 4,000 บาท
              
ของที่ระลึก                                                 =   500 บาท   
               รวม                                                            
= 8,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) โดยเฉลี่ยทุกรายการ 

ผลการดำเนินกิจกรรม

       ดูงานภายนอกคณะฯ ณ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

      โดยมีผู้ร่วมศึกษาดูงานทั้งสิ้น 40 ท่าน งบประมาณที่ใช้จริง 5,556 บาท (ห้าพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) และต้องขอบคุณคณะฯ ค่ะ ที่ให้ความอนุเคราะห์ของที่ระลึก และยานพาหนะในการเดินทางค่ะ รวมถึงขอขอบคุณบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด ด้วยค่ะที่ให้เราเข้าเยี่ยมชมดูงานกิจกรรม 5ส.+ ในครั้งนี้ค่ะ

      ประมวลภาพจากการศึกษาดูงาน

************************************************************************************************

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์  5ส
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 29 มิถุนายน 2552 11:15 แก้ไข: 26 ตุลาคม 2552 11:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
เปียโน [IP: 192.168.100.112]
16 ตุลาคม 2552 09:17
#49447

นุชไม่เอาภาพถ่ายหมู่ที่ถ่ายบนด่านฟ้ามาลงมั่งอ่ะ

 จะได้ save เก็บไว้มั่ง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.224.44.168
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ