นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม3)

more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 15 Febuary 2013 10:27 Modified: 15 Febuary 2013 10:27 [ Report Abuse ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม2)

more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 15 Febuary 2013 10:23 Modified: 15 Febuary 2013 10:23 [ Report Abuse ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม1)

รายละเอียดการลงทะเบียนของสมาชิกกลุ่ม(โดยพี่มิกกี้) รูปหลังปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่มที่ 1 ค่ะ more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 15 Febuary 2013 10:13 Modified: 18 Febuary 2013 10:46 [ Report Abuse ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ5)

more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 25 January 2013 15:52 Modified: 25 January 2013 15:52 [ Report Abuse ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ4)

Next>กลุ่มที่ 5, 6 และ 7 more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 25 January 2013 09:08 Modified: 25 January 2013 15:55 [ Report Abuse ]

(1) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ3)

Next>กลุ่มที่ 4 more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 25 January 2013 08:59 Modified: 25 January 2013 09:09 [ Report Abuse ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ2)

Next>กลุ่มที่ 3 more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 24 January 2013 15:48 Modified: 25 January 2013 09:00 [ Report Abuse ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ1)

คณะกรรมการ 5ส และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Big cleaning Day คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อปรับปรุงความสะอาดรวมถึงตกแต่งทัศนียภาพของคณะฯ 2. เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรม 5ส ร... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 24 January 2013 14:57 Modified: 24 January 2013 15:49 [ Report Abuse ]

(0) บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ"(2)

บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ"(1) ทีมผู้เข้าร่วมก็ไปเยี่ยมชมกันต่อที่ชั้น 9 ของตึกB.Sc. ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเคมี มีพี่อรรถพร ติ้นหนู มาให้การต้อนรับและชมสถานที่ค่ะ อุปกรณ์ที่จัดวางในตะกร้าเพื่อเตรียมให้กับนักศึกษา -ตู้ดู... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 02 November 2012 11:43 Modified: 02 November 2012 11:52 [ Report Abuse ]

(1) บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ"(1)

บรรยากาศการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 5ส ห้องปฏิบัติการ โดยศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการชีววิทยา และห้องปฏิบัติการเคมี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ณ B.Sc. ชั้น 8 และ ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิ... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 01 November 2012 16:49 Modified: 01 November 2012 16:56 [ Report Abuse ]