นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(5)

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 20 มกราคม 2557 11:16 แก้ไข: 27 เมษายน 2558 15:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(4)

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 20 มกราคม 2557 11:14 แก้ไข: 20 มกราคม 2557 11:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(3)

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 20 มกราคม 2557 09:25 แก้ไข: 20 มกราคม 2557 09:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(2)

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 17 มกราคม 2557 16:57 แก้ไข: 17 มกราคม 2557 16:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1)

กิจกรรมปฏิบัติการ Big Cleaning Day แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 17 มกราคม 2557 16:44 แก้ไข: 17 มกราคม 2557 16:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 35(5/2556) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 09.15-10.50 น. ประธานฯ(รศ.อรัญ งามผ่องใส รองคณบดีฝ่ายบริหาร) ที่ประชุมได้มติเห็นชอบในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556 ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 23 ธันวาคม 2556 09:17 แก้ไข: 26 ธันวาคม 2556 09:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) กิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2556

ตามที่คณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2556 จึงขอความร่วมมือภาควิชา/ หน่วยงาน ในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมย่อยกระดาษ คณะกรรมการ 5ส กำหนดกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 11 ตุลาคม 2556 17:29 แก้ไข: 11 ตุลาคม 2556 17:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม6)

หลังจากการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ก็มารวมที่ใต้อาคาร 2 รับประทานอาหารร่วมกัน และเมื่อทานข้าวกันเสร็จก็มีพิธีปิด โดยรองศาตราจารย์สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ (รองประธาน 5ส) ต่อด้วยกิจกรรมมอบรางวัลแก่บุคลากร และผู้จำหน่ายสินค้าตลาด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2556 11:01 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2556 11:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม5)

บรรยากาศกิจกรรมกลุ่มที่ 5-7 ค่ะ กลุ่มที่ 5 บริเวณศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำฯ มีสมาชิกกลุ่มทั้งบุคลากรและนักศึกษาค่ะ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2556 10:37 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2556 11:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม4)

ปีนี้คณะฯ ได้ขอรถดับเพลิงจากกองอาคารสถานที่มาช่วยในการทำความสะอาดคูระบายน้ำ ซึ่งขอขอบคุณผู้ประสานขอรถ คือ หน่วยอาคารฯ (พี่สิน น้องมด) ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช (พี่ปัทมพร) บรรยากาศกิจกรรมของกลุ่ม 4 ซึ่งมีสมาชิกคือ บุคลากร และผู้จำหน่ายสินค้าตล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2556 10:34 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2556 11:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]