นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 2 กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือนเมษายน 2557 ที่ หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน เวลา ระยะเวลา 1. 116 - ห้องรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี - ผู้ช่วยคณบดีฝ่า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 26 มีนาคม 2557 18:40 แก้ไข: 26 มีนาคม 2557 18:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 1

กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติกำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือนเมษายน 2557ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ที่ หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน เวลา ระยะเวลา 1... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 26 มีนาคม 2557 18:36 แก้ไข: 26 มีนาคม 2557 18:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กิจกรรมย่อยกระดาษครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมย่อยกระดาษ เป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยในการสะสาง และเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งคณะกรรมการ 5ส ได้กำหนดจัดกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง และได้ดำเนินการในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอแจ้งกำหนดการในครั้งท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 26 มีนาคม 2557 18:26 แก้ไข: 26 มีนาคม 2557 18:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(6)

และเพิ่มเติมกลุ่ม 8 บริเวณแปลงสาธิต หลังโรงอาหารคณะฯ อาจารย์ประจำกลุ่ม รศ.อรัญ งามผ่องใส และผศ.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี ปีนี้สมาชิกกลุ่มมีน้อยจะเก็บเป็นข้อมูลเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำกิจกรรมในปีหน้านะค่ะ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกกลุ่มรับป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2557 16:24 แก้ไข: 07 กุมภาพันธ์ 2557 09:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(5)

กลุ่ม 5 บริเวณศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ อาจารย์ประจำกลุ่ม รองศาสตราจารย์วุฒิพร พรหมขุนทอง หัวหน้ากลุ่ม อาจารย์นเรศ ซ่วนยุก เลขานุการกลุ่ม นายดุสิต นาคะชาต กลุ่ม 7 งานบริการ-ประสานงาน ช่วยในการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2557 15:32 แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2557 15:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(4)

กลุ่ม 4 บริเวณตลาดเกษตร ม.อ.อาคารวิจัยหมูสมุนไพร เริ่มตั้งแต่ถนนหน้าตลาดเกษตรม.อ. ไปจนถึงคูระบายน้ำด้านหลังตลาดเกษตร ม.อ. อาจารย์ประจำกลุ่ม อาจารย์สุรชาติ เพชรแก้ว หัวหน้ากลุ่ม นางวรภัทร ไผ่แก้ว เลขานุการกลุ่ม นางสาวพัชราภรณ์ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2557 15:26 แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2557 15:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(3)

กลุ่ม 2 บริเวณด้านหน้าโครงการศุภนิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อาจารย์ประจำกลุ่ม รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ หัวหน้ากลุ่ม นางสาวรวีย์รัชต์ รักขันธ์ เลขานุการกลุ่ม ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2557 14:52 แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2557 14:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(2)

ภาพบรรยากาศเพียงบางส่วนของ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556 ทั้ง 8 กลุ่ม ทั้งนี้กลุ่มที่ 6 สโมสรนักศึกษาจะเก็บมาฝากหลังจากทำกิจกรรมในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 อีกครั้งนะค่ะ ผู้บริหารและอาจารย์ประจำกลุ่ม กลุ่ม 1 อาจารย์ประจำกลุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2557 14:42 แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2557 14:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-13.00น. โดยมีท่านประธานคณะกรรมการ 5ส (รศ.อรัญ งามผ่องใส) กล่าวรายงาน และพิธีเปิดโดยท่านคณบดี (ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต) บริเวณลานทรัพย์สัมพันธ์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2557 14:10 แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2557 14:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(6)

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 20 มกราคม 2557 11:17 แก้ไข: 20 มกราคม 2557 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]