นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 2

กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือนมิถุนายน 2558 ที่ หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน เวลา ระยะเวลา 1. 116 - ห้องรองคณบดีฝ่ายบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 12 พฤษภาคม 2558 13:50 แก้ไข: 12 พฤษภาคม 2558 14:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1

กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 42(2/2558) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือนมิถุนายน 2558ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 12 พฤษภาคม 2558 13:38 แก้ไข: 12 พฤษภาคม 2558 13:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ศึกษาดูงานในด้านการบริหารการจัดการระบบงาน 5ส

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ต้อนรับสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน) มาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 29 เมษายน 2558 16:38 แก้ไข: 29 เมษายน 2558 16:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(9)

ภาพบรรยากาศ Big Cleaning Day กลุ่มที่ 6 และ 7 กลุ่มที่ 6 อาจารย์ประจำกลุ่ม รองศาสตราจารย์วสันณ์ เพชรรัตน์ หัวหน้ากลุ่ม นายกสโมสรนักศึกษา เลขานุการกลุ่ม นายณรงค์ศักดิ์ นกแก้ว กลุ่มที่ 7 หัวหน้ากลุ่ม นายพิเชษฐ์ เพชรวงศ์ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2558 13:23 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2558 13:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(8)

บรรยากาศการทำงาน Big Cleaning Day กลุ่มที่ 4 และ กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 4 อาจารย์ประจำกลุ่ม อาจารย์กอบชัย วรพิมพงษ์ หัวหน้ากลุ่ม นางวรภัทร ไผ่แก้ว เลขานุการกลุ่ม นางสาวกาญจนา อุไรรัตน์ และ นายพงศ์เทพ ศรีเอียด ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2558 10:33 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2558 10:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฺฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(7)

กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557 บรรยากาศการทำงานของกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 2 อาจารย์ประจำกลุ่ม รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ หัวหน้ากลุ่ม นางสาวรวีย์รัชต์ รักขันธ์ เลขานุการกลุ่ม นางสาวธั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2558 10:21 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2558 10:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฺฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(6)

การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557 มีท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต) เป็นที่ปรึกษา และท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (รศ.อรัญ งามผ่องใส) ประธานคณะกรรมการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ เก็บภาพบรรยาก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2558 10:00 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2558 10:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(5)

จากบันทึกภาพก่อนทำ-หลังทำกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3และกลุ่ม 4มาชมภาพกันต่อค่ะ กลุ่มที่ 5 บริเวณศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ กลุ่มที่ 6 พื้นที่รับผิดชอบบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 10 กุมภาพันธ์ 2558 10:05 แก้ไข: 10 กุมภาพันธ์ 2558 10:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(4)

จากบันทึกภาพก่อนทำ-หลังทำกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3มาชมภาพกันต่อค่ะ กลุ่มที่ 4 บริเวณตลาดเกษตร ม.อ.อาคารวิจัยหมูสมุนไพร แปลงฝึกภาคสนามฯ เริ่มตั้งแต่ถนนหน้าตลาดเกษตรม.อ. ไปจนถึงคูระบายน้ำด้านหลังตลา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 10 กุมภาพันธ์ 2558 09:36 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2558 09:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(3)

จากบันทึกภาพก่อนทำ-หลังทำกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557 กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 มาชมภาพกันต่อค่ะ กลุ่มที่ 3 รับผิดชอบบริเวณโรงรถ-เรือนกระจก เริ่มตั้งแต่ถนนศรีทรัพย์ ถึงแนวชายเขาบริเวณโรงรถ และถนนหน้าเรือนกระจก ศูนย์ชีวินทรีย์ฯ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2558 13:23 แก้ไข: 05 กุมภาพันธ์ 2558 13:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]