นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (4)

กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 13.30 น. กลุ่มที่ 2 บริเวณด้านหน้าโครงการศุภนิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อาจารย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 28 มกราคม 2559 08:56 แก้ไข: 28 มกราคม 2559 10:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (3)

การเตรียมความพร้อมของคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจพื้นที่ เตรียมอุปกรณ์ และสถานที่ ซึ่งมีการสำรวจพื้นที่ก่อนทำกิจกรรม โดยคุณโสธร เดชนครินทร์ คุณจิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี คุณสุนัทณี แสงแจ่ม และคุณสกนธ์ รัตนโกศล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 มีพื้นที่ปฏิบัต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 27 มกราคม 2559 16:05 แก้ไข: 27 มกราคม 2559 16:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (2)

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการ 5ส ประธานคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจำกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 27 มกราคม 2559 15:59 แก้ไข: 27 มกราคม 2559 16:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(1)

ตามที่คณะกรรมการ 5ส ได้กำหนดให้จัดศึกษาดูงาน 5ส การดำเนินกิจกรรม 5ส และการตรวจประเมิน 5ส มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบุคลากรได้ตระหนัก และได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ 5ส เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และการส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 22 มกราคม 2559 17:05 แก้ไข: 25 มกราคม 2559 09:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (1)

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 13.30 น. สามารถลงทะเบียนได้ที่คุณทรงลักษณ์ กลับคง(น้องไก่) โทร.6060 กำหนดการจัดกิจกรรม Bi... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 18 มกราคม 2559 09:24 แก้ไข: 18 มกราคม 2559 09:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) การดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) แล้วนั้น ในการนี้ จึงขอความร่วมมือภาควิชา/ หน่วยงาน ในการดำเน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 07 มกราคม 2559 14:55 แก้ไข: 07 มกราคม 2559 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้ เกณฑ์การตรวจเยี่ยมให้ใช้มาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผลมาตรฐานตรวจเยี่ยมของสำนักงา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 05 มกราคม 2559 16:36 แก้ไข: 07 มกราคม 2559 14:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(10)

สรุปผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ของบุคลากร นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ. ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด 271 คน ( ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ) ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 20 พฤษภาคม 2558 14:03 แก้ไข: 20 พฤษภาคม 2558 14:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 4

กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่2 กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่3 กลุมที่ 4 กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือนมิถุนายน 2558 ที่ หมายเลขห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 12 พฤษภาคม 2558 14:10 แก้ไข: 12 พฤษภาคม 2558 14:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 3

กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือนมิถุนายน 2558 ที่ หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน เวลา ระยะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 12 พฤษภาคม 2558 14:06 แก้ไข: 12 พฤษภาคม 2558 14:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]