นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (4)

กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 13.30 น. กลุ่มที่ 2 บริเวณด้านหน้าโครงการศุภนิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อาจารย... more »
By เปตอง   created: 28 January 2016 08:56 Modified: 28 January 2016 10:22 [ Report Abuse ]

(1) ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (3)

การเตรียมความพร้อมของคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจพื้นที่ เตรียมอุปกรณ์ และสถานที่ ซึ่งมีการสำรวจพื้นที่ก่อนทำกิจกรรม โดยคุณโสธร เดชนครินทร์ คุณจิณภัฒน์ แก้วฉิมพลี คุณสุนัทณี แสงแจ่ม และคุณสกนธ์ รัตนโกศล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 มีพื้นที่ปฏิบัต... more »
By เปตอง   created: 27 January 2016 16:05 Modified: 27 January 2016 16:08 [ Report Abuse ]

(0) ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (2)

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการ 5ส ประธานคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจำกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และเ... more »
By เปตอง   created: 27 January 2016 15:59 Modified: 27 January 2016 16:00 [ Report Abuse ]

[R] (0) โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(1)

ตามที่คณะกรรมการ 5ส ได้กำหนดให้จัดศึกษาดูงาน 5ส การดำเนินกิจกรรม 5ส และการตรวจประเมิน 5ส มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และบุคลากรได้ตระหนัก และได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ 5ส เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และการส... more »
By เปตอง   created: 22 January 2016 17:05 Modified: 25 January 2016 09:23 [ Report Abuse ]

(0) ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (1)

ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 - 13.30 น. สามารถลงทะเบียนได้ที่คุณทรงลักษณ์ กลับคง(น้องไก่) โทร.6060 กำหนดการจัดกิจกรรม Bi... more »
By เปตอง   created: 18 January 2016 09:24 Modified: 18 January 2016 09:33 [ Report Abuse ]

(3) การดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) แล้วนั้น ในการนี้ จึงขอความร่วมมือภาควิชา/ หน่วยงาน ในการดำเน... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 07 January 2016 14:55 Modified: 07 January 2016 14:55 [ Report Abuse ]

(0) แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 - กรกฎาคม 2559) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้ เกณฑ์การตรวจเยี่ยมให้ใช้มาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผลมาตรฐานตรวจเยี่ยมของสำนักงา... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 05 January 2016 16:36 Modified: 07 January 2016 14:54 [ Report Abuse ]

(0) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(10)

สรุปผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ของบุคลากร นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ. ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด 271 คน ( ข้อมูลปีการศึกษา 2557 ) ... more »
By เปตอง   created: 20 May 2015 14:03 Modified: 20 May 2015 14:16 [ Report Abuse ]

(0) กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 4

กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่2 กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่3 กลุมที่ 4 กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือนมิถุนายน 2558 ที่ หมายเลขห... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 12 May 2015 14:10 Modified: 12 May 2015 14:12 [ Report Abuse ]

(0) กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 3

กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือนมิถุนายน 2558 ที่ หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน เวลา ระยะ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 12 May 2015 14:06 Modified: 12 May 2015 14:12 [ Report Abuse ]