นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 1)

การแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส และคณะกรรมการ 5ส ห้องปฏิบัติการ เป็นชุดเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนอาจารย์ ตัว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 09 มกราคม 2560 15:51 แก้ไข: 10 มกราคม 2560 13:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการส่งเสริม 5ส ปีการศึกษา 2559

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 48(6/2559) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2560) แล้วนั้น ในการนี้ จึงขอความร่วมมือภาควิชา/... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 09 มกราคม 2560 15:40 แก้ไข: 09 มกราคม 2560 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การตรวจเยี่ยม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 48(6/2559) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ได้กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559 คือ ช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560 โดยมีกำหนดการ รายชื่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส ดังนี้ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 20 ธันวาคม 2559 14:26 แก้ไข: 20 ธันวาคม 2559 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สรุปผลการประเมินกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558

การเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ของบุคลากร นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ. ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนผู้เข้าร่วมจริง - บุคลากร จำนวน 236 คน ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 14 กรกฎาคม 2559 08:24 แก้ไข: 14 กรกฎาคม 2559 08:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) GHS คืออะไร

GHS คืออะไร GHSย่อมาจากGlobally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicalsหรือ การจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก เป็นระบบการจัดการสารเคมีแบบใหม่ที่ช่วยให้กฎระเบียบที่ใช้ในการจำแนกประเภทและการติดฉลากส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 27 มิถุนายน 2559 08:55 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2559 10:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) มาตรฐาน 5ส ห้องน้ำ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 46(3/2559) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบในการกำหนดมาตรฐาน 5ส ห้องน้ำ เพื่อเริ่มใช้ในการตรวจเยี่ยมในปีการศึกษา 2558 ช่วงสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน พฤษภาคม 2559 ดังนี้ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 26 พฤษภาคม 2559 08:31 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2559 08:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 4 กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน เวลา ระยะเวลา 1. 134 พืชศาสตร์ 09.00 - 09.10 น. 10 นาที 2. อาคาร 1... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 11 พฤษภาคม 2559 13:54 แก้ไข: 11 พฤษภาคม 2559 13:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 3 กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน เวลา ระยะเวลา 1 114 สัตวศาสตร์ 09.00 - 09.10 น. 10 นาที 2. 132 ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 11 พฤษภาคม 2559 13:53 แก้ไข: 11 พฤษภาคม 2559 13:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 2 กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือน พฤษภาคม 2559 ที่ หมายเลขห้อง ภาควิชา/หน่วยงาน เวลา ระยะเวลา 1 141 หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ 09.00 - 09.10 น. 10 นา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 11 พฤษภาคม 2559 13:51 แก้ไข: 11 พฤษภาคม 2559 13:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 46(3/2559) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เห็นชอบกำหนดการตรวจเยี่ยมภาควิชา/ หน่วยงาน ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ำ และพื้นที่ส่วนรวม ประจำปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 11 พฤษภาคม 2559 13:39 แก้ไข: 11 พฤษภาคม 2559 13:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]