นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2552

คณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ. เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2552 ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 สามารถดูรายละเอียดการปฎิบัติกิจกรรม และภาพก่อนทำกิจกรรมได้ที่ http://www.n... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 19 มกราคม 2553 14:55 แก้ไข: 19 มกราคม 2553 15:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ ตอนที่ 2

ตามที่คณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2552 ในการนี้ จึงขอความร่วมมือภาควิชา/ หน่วยงาน ในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ดังนี้กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมย่อยกระดาษ คณะกรรมการ 5ส กำหนดกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง และได้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 18 มกราคม 2553 15:39 แก้ไข: 18 มกราคม 2553 16:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) กำหนดการตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน ครั้งที่ 2/2552

คณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 ซึ่งได้กำหนดวัน เวลา ในการตรวจเยี่ยมภาควิชา/ หน่วยงาน ครั้งที่ 2/2552 และได้เพิ่มการตรวจเยี่ยมของพื้นที่สโมสรนักศึกษา ของกลุ่มที่ 3พื้นที่หน่วยทะเบียนและหน่วยกิจก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 18 มกราคม 2553 11:49 แก้ไข: 18 มกราคม 2553 16:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) กิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ

ตามที่คณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2552จึงขอความร่วมมือภาควิชา/ หน่วยงาน ในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ดังนี้กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเช็ดกระจก คณะกรรมการ 5ส กำหนดให้ทุกภาควิชา/ หน่วยงาน ดำเนินกิจกรรมอย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 16 ตุลาคม 2552 09:01 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2552 16:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) กำหนดการตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน ครั้งที่ 1/2552

กำหนดการตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน และรายชื่อคณะกรรมการ 5ส กลุ่มย่อยพื้นที่ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2552กลุ่มที่ 1กำหนดการตรวจ : ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 ที่หมายเลขห้องภาควิชา/หน่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 12 ตุลาคม 2552 17:22 แก้ไข: 12 ตุลาคม 2552 17:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดการตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน ครั้งที่ 2/2551

กำหนดการตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน และรายชื่อคณะกรรมการ 5ส กลุ่มย่อยพื้นที่ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551แก้ไข ณ วันที่ 20 เมษายน 2552กลุ่มที่ 1 กำหนดการตรวจ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2552เปลี่ยนแปลงใหม่ คือ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2552พื้นที่ 1 ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 31 มีนาคม 2552 16:37 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2552 08:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ภาพก่อนทำ-หลังทำ กิจกรรม Big Cleaning Day

ภาพก่อนทำ-หลังทำ กิจกรรม Big Cleaning Day มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2552 16:55 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2552 17:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม คือ 1. เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส 2. เพื่อปรับปรุงความสะอาดรวมถึงตกแต่งทัศนียภาพของคณะฯ 3. เพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2552 17:19 แก้ไข: 10 กุมภาพันธ์ 2552 09:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำหนดการใหม่! กิจกรรม Big Cleaning Day

คณะกรรมการ 5ส จัดประชุมครั้งที่ 5/2551 เพื่อกำหนดการจัดกิจกรรม Big Cleaning Dayและมอบรางวัลการประกวดโลโก้ 5สเมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2551เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในช่วงแรกเป็นการมอบรางวัลการประกวดโลโก้ 5... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 19 ธันวาคม 2551 09:57 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2551 13:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) BIG CLEANING DAY 51

คณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้ประกอบการตลาดเกษตร ม.อ. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2551 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้BIG CLEANING DAY 51 บุคลากรและผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2551 15:42 แก้ไข: 20 พฤศจิกายน 2551 08:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]