นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(7) 1521 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(6) 1532 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(5) 1489 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(3) 1148 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(2) 1189 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 2011 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 5) 1089 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 4) 1200 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 3) 1053 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 2) 918 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 1) 958 0
โครงการส่งเสริม 5ส ปีการศึกษา 2559 1000 0
การตรวจเยี่ยม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559 780 0
สรุปผลการประเมินกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 1141 0
GHS คืออะไร 921 0
มาตรฐาน 5ส ห้องน้ำ 2091 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 4 1003 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 3 785 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 2 769 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1 889 0
กิจกรรมย่อยกระดาษครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 1320 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(6) 1925 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(5) 2569 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(4) 3290 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(3) 2799 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(2) 1126 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (8) 1273 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (7) 1008 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (6) 1077 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (5) 964 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (4) 1079 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (3) 1121 1
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (2) 1003 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(1) [R] 40 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (1) 896 0
การดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ 918 3
แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 769 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(10) 1228 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 4 679 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 3 710 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 2 899 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 872 0
ศึกษาดูงานในด้านการบริหารการจัดการระบบงาน 5ส 1090 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(9) 1155 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(8) 918 0
ฺฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(7) 1073 0
ฺฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(6) 1023 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(5) 908 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(4) 1224 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(3) 1653 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(2) 1626 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(1) 1470 4
กิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2557 [C] 1063 0
กำหนดมาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผล ปีการศึกษา 2557 1362 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1198 0
ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ ปีการศึกษา 2556 1673 0
มุมสวย..คณะทรัพยากรธรรมชาติ 4648 4
สะสาง: เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 4259 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 4 1311 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 3 1105 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 2 880 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 1 981 0
กิจกรรมย่อยกระดาษครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1214 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(6) 1694 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(5) 1497 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(4) 1368 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(3) 1432 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(2) 1316 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 1957 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(6) 1432 1
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(5) 1306 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(4) 1318 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(3) 1329 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(2) 1461 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 2580 2
กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 1093 0
กิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2556 1318 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม6) 1687 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม5) 1936 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม4) 1497 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม3) 1996 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม2) 1453 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม1) 1756 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ5) 2036 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ4) 1240 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ3) 1303 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ2) 1368 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ1) 1743 0
บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ"(2) 6109 0
บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ"(1) 7101 1
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่1/2555 1568 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ" 6628 0
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 2/2554 1703 0
สรุปผล “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์” 2223 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2554 (1) 3174 1
ส่งเสริมกิจกรรม 5ส “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์” 3123 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2554 10213 2
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 1/2554 4898 0
บรรยากาศการตรวจเยี่ยม 5ส ครั้งที่ 1/2554 2451 1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2554 4421 2