นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(7) 1438 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(6) 1439 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(5) 1419 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(3) 1079 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559(2) 1107 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 1891 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 5) 1001 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 4) 1127 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 3) 980 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 2) 841 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(กลุ่ม 1) 881 0
โครงการส่งเสริม 5ส ปีการศึกษา 2559 929 0
การตรวจเยี่ยม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559 726 0
สรุปผลการประเมินกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 1070 0
GHS คืออะไร 858 0
มาตรฐาน 5ส ห้องน้ำ 1856 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 4 932 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 3 724 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 2 699 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1 818 0
กิจกรรมย่อยกระดาษครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 1238 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(6) 1805 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(5) 2416 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(4) 3132 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(3) 2582 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(2) 1040 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (8) 1205 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (7) 950 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (6) 1010 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (5) 907 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (4) 1013 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (3) 1062 1
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (2) 950 0
โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(1) [R] 40 0
ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (1) 849 0
การดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ 863 3
แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 714 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(10) 1177 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 4 632 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 3 665 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 2 847 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2557 กลุ่มที่ 1 814 0
ศึกษาดูงานในด้านการบริหารการจัดการระบบงาน 5ส 1038 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(9) 1080 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(8) 856 0
ฺฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(7) 1000 0
ฺฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(6) 950 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(5) 847 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(4) 1156 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(3) 1548 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(2) 1541 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(1) 1393 4
กิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2557 [C] 996 0
กำหนดมาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผล ปีการศึกษา 2557 1292 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1131 0
ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ ปีการศึกษา 2556 1617 0
มุมสวย..คณะทรัพยากรธรรมชาติ 4536 4
สะสาง: เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 4144 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 4 1241 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 3 1012 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 2 813 0
กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2556 กลุ่มที่ 1 906 0
กิจกรรมย่อยกระดาษครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 1141 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(6) 1634 3
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(5) 1426 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(4) 1320 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(3) 1374 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(2) 1274 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 1883 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(6) 1378 1
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(5) 1248 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(4) 1267 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(3) 1262 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(2) 1384 0
รูปก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 2501 2
กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556(1) 1045 0
กิจกรรม 5ส คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2556 1250 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม6) 1620 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม5) 1879 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม4) 1434 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม3) 1942 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม2) 1393 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(กิจกรรม1) 1708 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ5) 1972 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ4) 1171 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ3) 1225 1
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ2) 1298 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2555(รูปก่อนทำ1) 1671 0
บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ"(2) 5901 0
บรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ"(1) 6906 1
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่1/2555 1499 0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "5ส ห้องปฏิบัติการ" 6513 0
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 2/2554 1629 0
สรุปผล “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์” 2146 0
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2554 (1) 3101 1
ส่งเสริมกิจกรรม 5ส “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์” 3062 2
Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2554 10092 2
กิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 1/2554 4829 0
บรรยากาศการตรวจเยี่ยม 5ส ครั้งที่ 1/2554 2377 1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2554 4344 2