นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 787
ความเห็น: 0

กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส ปีการศึกษา 2558 กลุ่มที่ 1

 

     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 46(3/2559) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เห็นชอบกำหนดการตรวจเยี่ยมภาควิชา/ หน่วยงาน ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ำ และพื้นที่ส่วนรวม ประจำปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1   

กำหนดการตรวจ : สัปดาห์ที่ 3  และ 4  ของเดือน พฤษภาคม  2559

                       

ที่

หมายเลขห้อง

ภาควิชา/หน่วยงาน 

เวลา

ระยะเวลา 

1

123

ห้องสำนักงานคณบดี

09.00 - 09.10 น.

10 นาที

2

127

ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

09.10 – 09.20 น.

10 นาที

3

129

หน่วยสารบรรณ  งานคลังและพัสดุ  

09.20 – 09.30 น.

10 นาที

4

129/1

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

09.30 – 09.40 น.

10 นาที

5

140

งานนโยบายและแผน  งานประกันคุณภาพ

09.40- 09.50 น.

10 นาที

6

120

ห้องประชุม อาคาร 1

09.50- 10.00 น.

10 นาที

7

138

ห้องประชุม อาคาร 1

10.00 – 10.10 น.

10 นาที

8

ทธ 102

ห้องเรียน  อาคาร 1

10.10 – 10.20 น.

10 นาที

9

ทธ 103

ห้องเรียน  อาคาร 1

10.20 -10.30 น.

10 นาที

10

ทธ 104

ห้องเรียน  อาคาร 1

10.30 -10.40 น.

10 นาที

11

ลานเรือ

ห้องน้ำ

10.40 – 10.50 น.

10 นาที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 5ส กลุ่มย่อยพื้นที่ กลุ่มที่ 1 

1.  นางเบญจมาศ                          เฉลิมวงค์                        หัวหน้ากลุ่ม 

2.  นางปราณี                               จันทรัตน์                         กรรมการ

3.  นายโสธร                                เดชนครินทร์                     กรรมการ

4.  นางสาวศศิธร                           ลิ่มจู้                               กรรมการ

5.  นางสาวสุดารา                        คล้ายมณี                           กรรมการและเลขานุการกลุ่ม 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 พฤษภาคม 2559 13:39 แก้ไข: 11 พฤษภาคม 2559 13:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly และ Ico24 ปราณี .
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.229.119.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ