นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2285
ความเห็น: 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส : ศึกษาดูงาน(6)

 

       หลังจากได้เยี่ยมชม 5ส ของ 3 หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกคนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

โดยการดำเนินการ 5 ส ของ คณะแพทยศาสตร์ มีดังนี้

1.บุคลากรทุกหน่วยงานมีความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 5ส มากกว่าร้อยละ 95

2. มีการใช้กระบวนการ PDCA ดำเนินงาน 5ส เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

3. คะแนนการตรวจประเมินของพื้นที่ต้องมีคะแนนมากกว่าร้อยละ 80

4. ทุกหน่วยงานต้องมีการตรวจการป้องกันอัคคีภัย

5. จัดให้มีการประเมินตนเองกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่คณะกรรมการจะเข้าประเมินจริง

6. การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ทุก 6 เดือน

7. กำหนดช่วงเวลาให้หน่วยงานประเมินตนเอง  และประเมินโดยคณะกรรมการ

8. รายงานผลการตรวจประเมินในรอบ 5 ปี ให้ผู้บริหารทราบ และผู้บริหารจะไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่มีผลงานดี

9. จัดตั้งคลีนิคคุณภาพโดยให้หน่วยงานส่งผลงาน Kaizen  การจัดประกวด Lean โดยทุกปีจัดให้หัวหน้างานรายงานผลการดำเนินงาน 5ส และให้มีเชื่อมโยงโดยใช้ 5ส Kaizen Lean มาใช้พัฒนางาน

10. มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการรณรงค์การประหยัดพลังงาน

11. กลยุทธ์ที่ทำให้บุคลากรเข้าร่วม 5ส คือ การประชาสัมพันธ์จูงใจ การจัดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกับมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง 5ส  การให้งบสนับสนุนของหน่วยงานที่ทำ 5ส ในระดับ A B C

12. การสร้างบรรยาการให้มีแนวคิด ให้กล้าทำ ไม่ต้องกังวล โดยให้หน่วยงานส่งผลงานพัฒนางาน โดยใช้ Kaizen ถ่ายภาพก่อน และหลัง แสดงถึงการลดต้นทุน เวลา และมีเงินรางวัลให้ผู้ส่งผลงาน 200 บาท ผลงานผ่านเกณฑ์ 300 บาท

 

    รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ครัวตลาดเกษตร ม.อ. และได้สรุปผลการศึกษาดูงาน 5ส ร่วมกัน ในประเด็นที่สามารถนำมาปรับใช้ในคณะฯ  มีดังนี้

1. ผู้นำเสนอสรุปผลการศึกษาดูงาน คุณโสธร  เดชนครินทร์  ผู้ช่วยจัดทำข้อมูล คุณณรงค์ศักดิ์  นกแก้ว (เสียงปรบมือชื่นชมค่ะ)

2. การจัดทำป้ายแสดงรูปการใช้งานถังดับเพลิง และการตรวจเช็คถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน

3. การประเมินตนเองกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนที่คณะกรรมการจะเข้าประเมินจริง

4. เพิ่มการรณรงค์ประหยัดพลังงาน และประชาสัมพันธ์สถิติการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน  การปิดเครื่องปรับอากาศหลังการใช้งาน  การปิดจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน

5. การจัดถังแยกขยะ เช่น ขยะทั่วไป  ขวดพลาสติก

6. การจัดคณะกรรมการ Kaizen และโครงการนำเสนอผลงานพัฒนางาน

 

 

ขอขอบคุณคณะกรรมการ 5ส และคณะกรรมการ 5ส ห้องปฏิบัติการทุกท่านค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2559 14:35 แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2559 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้, Ico24 มิกกี้, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.227.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ