นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1017
comment: 0

ฺBig Cleaning Day ปีการศึกษา 2558 (2)

 

     

     การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ในวันอังคารที่ 2  กุมภาพันธ์  2559  โดยมีคณะกรรมการ 5ส  ประธานคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2558  อาจารย์ประจำกลุ่ม  หัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่มพื้นที่ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 45(2/2559) เมื่อวันพุธที่  27  มกราคม  2559  เวลา  09.00 – 12.00 น. ณ  ห้องประชุม 122  อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้แจ้งการเตรียมความพร้อมดังนี้

    คุณวิไลลักษณ์  สิงขรัตน์ ประธานฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผลได้ชี้แจงข้อมูล และรวบรวมข้อมูลโดยคุณทรงลักษณ์  กลับคง เลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล สรุปได้ดังนี้

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มกราคม 2559 15:59 แก้ไข: 27 มกราคม 2559 16:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.255.5
Message:  
Load Editor
   
Cancel or