นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1178
comment: 0

Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557(9)

 

          ภาพบรรยากาศ Big Cleaning Day กลุ่มที่ 6 และ 7

 

กลุ่มที่ 6

อาจารย์ประจำกลุ่ม                 รองศาสตราจารย์วสันณ์  เพชรรัตน์    

หัวหน้ากลุ่ม                            นายกสโมสรนักศึกษา

เลขานุการกลุ่ม                        นายณรงค์ศักดิ์   นกแก้ว       

 

 

กลุ่มที่ 7

หัวหน้ากลุ่ม                            นายพิเชษฐ์  เพชรวงศ์ 

เลขานุการกลุ่ม                        นายสุรินทร์   อุไรรัตน์ และ
                                            นายจิราวุฒิ  ขุนนุ้ย 

 

ขอขอบคุณทุกความร่วมมือในการพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติค่ะ

created: 11 Febuary 2015 13:23 Modified: 11 Febuary 2015 13:23 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 JIBCy, Ico24 Baby, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.66.86
Message:  
Load Editor
   
Cancel or