นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1666
ความเห็น: 0

ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ ปีการศึกษา 2556

 

 

 

            การประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 38(3/2557) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
(รศ.อรัญ  งามผ่องใส) เป็นประธานและที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผู้ที่ได้รับ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ ปีการศึกษา 2556 โดยใช้การพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 35(5/2556) เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2556 ได้กำหนด ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ ให้มีการพิจารณา คือ

     1.1  การแจ้งซ่อม/ ปรับปรุง/ พัฒนา  อุปกรณ์ของใช้  อาคารสถานที่  ในพื้นที่ส่วนรวมของคณะฯ

     1.2  การช่วยเหลือดูแลคณะฯ ในส่วนรวม โดยมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อคณะฯ  เช่น การจัดมุมพักผ่อนภายในสำนักงานโดยการจัดตู้ปลา  หรือสวนหย่อม

โดยขอความร่วมมือในการแจ้งผ่านตู้รับฟังความคิดเห็นที่หน้าหน่วยอาคารฯ  หรือห้องเรียน หรือเขียนใบแสดงความคิดเห็นได้ที่ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องน้ำ  หรือแสดงความคิดเห็นทาง E-mail ถึง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน aran.n@psu.ac.th หรือ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ sothorn.d@psu.ac.th  หรือเลขานุการคณะกรรมการ 5ส sunattanee.s@psu.ac.th

ทั้งนี้ ขอให้นางสาวจิณภัฒน์   แก้วฉิมพลี จัดทำสถิติการแจ้งซ่อม ของหน่วยอาคารสถานที่ฯ  เพื่อเป็นข้อมูลผู้ที่ได้รับ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

รายการแจ้งซ่อม 

สถานที่

ผู้ได้รับ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ

ชักโครกกดน้ำ (น้ำดันขึ้นมา)

ห้องน้ำหญิง ชั้น 4 อ.1

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ

ชักโครกกดน้ำ (น้ำดันขึ้นมา)

ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อ.1

น.ส.อนุสรา  มารอด

ชักโครก (น้ำไหลไม่หยุด)

ห้องน้ำชาย ชั้น 1 อ.1

รศ.ดร.วัลลภ  สันติประชา

หัวฉีดชำระ (ชำรุด)

ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อ.1

น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้

ชักโครกกดน้ำ (น้ำดันขึ้นมา)

ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อ.1

นางอมรรัตน์  จันทนาอรพินท์

สายน้ำดีบริเวณด้านล่างอ่างล้างมือ

ห้องน้ำชาย ชั้น 3 อ.1

นายเปลือน ณ มณี

ชักโครกกดน้ำ (น้ำดันขึ้นมา)

ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อ.1

น.ส.เปรมยุดา  สุขวัฒโน

ชักโครกกดน้ำ (น้ำดันขึ้นมา)

ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อ.1

นางศิริพร  ศรีเจริญ

ชักโครกกดน้ำ (น้ำดันขึ้นมา)

ห้องน้ำหญิง ชั้น 3 อ.2

นางนิศมา สุวรรโณ

เปิดน้ำใช้ (น้ำเป็นสนิม)

ห้องน้ำชาย ชั้น 1 อ.2

นายณรงค์ศักดิ์  นกแก้ว

ก็อกน้ำรั่ว/ แตกชำรุด

ลานจอดรถหน้า อ.2

อาจารย์นริสา  ทรงไตรย์

ก็อกน้ำรั่วบริเวณอ่างล้างมือ
หลอดไฟยาวกระพริบ

ห้องน้ำชาย อ.2 ชั้น 3
ห้องประชุม ทธ.260  อ.2 ชั้น 2

น.ส.มาริสา  รอดรัตน์

 

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคลากรทุกท่านด้วยค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 พฤษภาคม 2557 16:55 แก้ไข: 16 พฤษภาคม 2557 17:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์), และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ