นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ป้าปุ๊ย
Ico64
พรพิศ เรืองขจร
นักวิชาการโภชนาการชำนาญการพิเศษ
คณะแพทยศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1620
ความเห็น: 2

ลูกน้อง...ก้อเหมือนลูกเรา 1

  คำถามคือ 

ในฐานะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวข้องอะไรกับการใช้ชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชา เหตุผลง่ายๆ ก็เพราะว่าไม่น้อยกว่า 264 วันทำงานต่อปี

ต้องทำงานโดยมีผู้ใต้บังคับบัญชา  ที่มีความแตกต่างทั้งทางด้านวิถีชีวิตของการเจริญเติบโต ความคิด ความรู้  เศรษฐานะ อื่นๆ  อีกมากมาย..

“ลูกน้อง...ก็เหมือนลูกเรา” 

 อริสโตเติลกล่าวถึงเคล็ดลับแห่งการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นให้ราบรื่นไว้ว่า  

“มนุษย์ต้องรู้จักแสดงอารมณ์โกรธกับบุคคลที่ควรโกรธ ด้วยระดับความโกรธที่เหมาะสม ถูกเวลา ถูกวัตถุประสงค์ และถูกวิธี ”    

ซาโลเวย์ และเมเยอร์ (Salovey & Mayer)  นักจิตวิทยาเรียกการควบคุมตนเองดังกล่าวว่า    “ความฉลาดทางอารมณ์” หรือ อีคิว (Emotional Quotient-EQ)

หมายถึง ความสามารถที่จะรับรู้ เข้าใจความรู้สึก อารมณ์ และความต้องการของตนเองและผู้อื่น   สามารถแยกความแตกต่างของอารมณ์ที่เกิดขึ้น แล้วใช้ข้อมูลนี้เป็นเครื่องชี้นำความคิด และประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่

1.  ความดี หมายถึง 

 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม แสดงออกอย่างเหมาะสม ใส่ใจผู้อื่น รู้จักการให้ รู้จักการรับ  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

2.ความเก่ง หมายถึง   

ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ มีขั้นตอนในการแก้ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม และแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น  มีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมแสดงความเห็นที่ขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์

3.  ความสุข  หมายถึง

ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข เชื่อมั่นในตนเอง รู้จักมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน รู้จักผ่อนคลาย มีความภูมิใจในตนเองพอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ

ความฉลาดทางอารมณ์        

=เข้าใจตนเอง+เข้าใจผู้อื่น+แก้ไขความขัดแย้งได้

เข้าใจตนเอง                  

---> เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการในชีวิตของตนเอง

เข้าใจผู้อื่น                               

---> เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น และสามารถแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสมแก้ไขความขัดแย้งได้             

 ---> เมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขจัดการให้ผ่านพ้นไปได้อย่างเหมาะสมทั้งปัญหา ความเครียดในใจ หรือปัญหาที่เกิดจากการขัดแย้งกับผู้อื่น

 

ความฉลาดทางอารมณ์  มิได้ถูกกำหนดมาจากพันธุกรรม และไม่ได้พัฒนาสมบูรณ์ตอนวัยเด็กเหมือนความฉลาดทางสติปัญญา  

 หากแต่สามารถพัฒนาได้โดยการเรียนรู้  เป็นที่ยอมรับกันว่าความฉลาดทางอารมณ์เป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของบุคคล

ความสามารถพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรปลูกฝังในทุกช่วงวัย และมีการกระตุ้นบ่อยครั้ง ความฉลาดทางอารมณ์จึงมีความสำคัญเท่าเทียมกับความฉลาดทางสติปัญญาในทุกสถานการณ์ของชีวิต

 

 


ข้อมูลอ้างอิง : จำลักษณ์ ขุนพล, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ปีที่8 ฉบับที่86 ;2550

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): เล่าผ่านเลนส์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2555 12:01 แก้ไข: 13 กุมภาพันธ์ 2555 14:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ปราณี .
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

บันทึกนี้ดีจริงครับ

ขอบพระคุณค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.242.55
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ