นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1665
ความเห็น: 0

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน

แสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน
  เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 ทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6  ในงานครั้งนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม ด้านการผลิตพืช (ข้าวและพืชไร่) และระดับดี ด้านการผลิตพืช (ทั่วไป)  ซึ่งผลงานทั้ง 2 ชิ้นนี้ เป็นนักศึกษาจากภาควิชาพืชศาสตร์  ได้แก่

1. นางสาวรัชนีกร แก้วจุลกาญจน์ จากผลงานเรื่อง การวิเคราะห์พันธุกรรมของยางพาราพันธุ์พื้นเมืองโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี และการศึกษาอิทธิพลของต้นตอพื้นเมืองต่อการเจริญเติบโตของกิ่งพันธุ์ RRIM 600 โดยมี รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม ด้านการผลิตพืช (ข้าวและพืชไร่)

2. Mr.Dusan Milosevic  จากผลงานเรื่อง Characterization of Yardlong bean and Cowpea Collected from Southern Thailand โดยมี รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับดี ด้านการผลิตพืช (ทั่วไป)

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 สิงหาคม 2555 10:14 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2555 10:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 pai, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.190.82
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ