นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(2) ผลงานดีเด่นประจำปี 2555

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 นี้ รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานคร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 29 สิงหาคม 2555 10:23 แก้ไข: 29 สิงหาคม 2555 10:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 ทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 10 สิงหาคม 2555 10:14 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2555 10:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) มอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์

จากที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะฯ เพื่อดำเนินงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความหลากหลายทางชนิดของมอดเอมโบรเซียเผ่าพันธุ์ Xyleborini (Coleoptera: Curculionidae,Scolytinae) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง โดย ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 02 มีนาคม 2555 16:49 แก้ไข: 02 มีนาคม 2555 16:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ประชาสัมพันธ์หนังสือการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมัน วันนี้ไม่เป็นเพียงพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้อย่างในอดีต แต่เป็นพืชสำคัญทั้งของประเทศไทยที่มีการนำไปขยายพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ เป็นพืชสำคัญสำหรับโลกทั้งเป็นพืชอาหารและพืชพลังงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำหน้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 20 กันยายน 2554 14:07 แก้ไข: 20 กันยายน 2554 14:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ผลงานทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 – 25 มกราคม 2554 ที่ผ่านมานั้น ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2554 ขึ้น ซึ่งในวันที่ 24 มกราคม 2554 ในงานมีการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 12 โดยมีคณาจารย์จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2554 16:17 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2554 16:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) ผลงานวิจัยดีเด่นปี 2552

ผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2552 ในแต่ละปีกรมวิชาการเกษตรจะมีการคัดเลือกผลงานวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักวิจัย ในปี 2552 ที่ผ่านมานี้ ม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย จิราภรณ์ คงสุข   สร้าง: 30 กรกฎาคม 2553 10:02 แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2553 10:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]