นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1183
ความเห็น: 5

การจัดการเรียนการสอนแบบความร่วมมือเพื่อสุขภาวะชุมชน

เป้าหมายของการทำงานด้านสุขภาพคือการพึ่งตนและร่วมสร้างสุขภาวะ ประโยชน์สุขร่วมกัน

      สิ่งที่ได้เรียนและบันทึกผ่านปลายนิ้วมายังสายตาสมาชิก  วงแชร์สีชมพู  Share  PSU.ac.th  เป็นการร้อยเรียงบันทึกซึ่งเก็บสะสมไว้เป็นฐานความคิดที่ใช้ในการทำงานเสมอมา   ซึ่งได้จากการอ่าน  การสนทนา  นำเสนอผ่านการจัดการเรียนการสอน  การบรรยายแลกเปลี่ยนในการบริการวิชาการ  รวมทั้งงานวิจัยเล็กๆที่ทำเพื่อการเรียนรู้และพัฒนางาน

      เป้าหมายของการทำงานด้านสุขภาพคือการพึ่งตนเองและร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนอันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน  ในบทบาทของผู้จัดการศึกษา  ให้การศึกษา  ผู้ร่วมเรียนรู้  ที่เป็นการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม  ด้วยความรู้และการศึกษาเป็นกระบวนการที่เป็นไปตามพัฒนาการของชีวิตมนุษย์และพัฒนาการของสังคม   เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางสังคมในการพัฒนาจิตสำนึก    สำคัญอยู่ที่ว่าผลที่เกิดขึ้น  เป็นการเรียนรู้คนอื่นอย่างเข้าใจสำหรับที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบ  จากอำนาจความรู้ที่ได้รับมาสร้างความดีร่วมกัน    หรือจะเป็นการนำความรู้มาสร้างอำนาจของความเป็นผู้รู้  อยู่ที่การกระทำตามความจริงที่เห็นและรับรู้ของแต่ละคน

      การศึกษาและทำงานในชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่บนฐานของประเพณีวัฒนธรรมของชีวิตจริง  มากกว่ากระบวนการวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ความจริงในห้องทดลองซึ่งควบคุมปัจจัยต่างๆได้ตามต้องการของผู้ศึกษา  

      การจัดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องภายใต้ความรู้  ภูมิปัญญาซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันเชื่อมโยงกับความเป็นจริงในวิถีชีวิต การบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาตร์  ช่วยให้ชุมชนได้เรียนรู้ การอธิบายความจริงที่ปรากฏ   เข้าใจศักยภาพของชุมชนนำไปสู่ความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในบรรพชนที่ดำรงสืบสอดมา ที่มีต่อตนเองของชุมชนถ่ายทอดสู่ความรู้สึกรักบ้านเกิดและถิ่นที่อยู่อาศัยมายังนักศึกษา

      ทุกครั้งของกิจกรรมการร่วมประชุมเกิดเป็นเวทีสาธารณะสำหรับการตรวจสอบข้อมูล    ปรึกษาหารือ   ร่วมกันหาทางทำงานร่วมกัน  เรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคนต่างกลุ่ม  ต่างวัย  ต่างถิ่นฐาน  ช่วยหล่อหลอมให้ทุกคนเป็นผู้เปิดหัวใจของการเรียนรู้ไปด้วยกัน

      ความรู้ที่เกิดช่วยให้เห็นสิทธิแห่งตน  โดยเฉพาะสิทธิผู้รับบริการ  สิทธิผู้ป่วย  รวมถึงหน้าที่ของบุคคลากร   หน่วยงานองค์กรที่เข้าร่วม  ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองที่มีต่อตน  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ตามกำลังสติปัญญาแห่งตน  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  อย่างในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์  เพราะเป็นการเรียนรู้ชีวิตโดยนำความรู้ที่เรียนมาร่วมอธิบายความจริงที่เกิด   การมองต่างมุมมีให้ศึกษา   ทำความเข้าใจ   เกิดเป็นปัญหา  คำถาม  ต้องการเรียนรู้ของแต่ละคน   เป็นการนำความรู้  ความเข้าใจ  ของแต่ละคนไปปฏิบัติ  ตามความจริงของตนเอง

      เมื่อแต่ละคนต่างแยกย้ายไปทำความจริงแห่งตน   การเข้าไปเรียนรู้ในรุ่นต่อไป  อาจต่อข้อมูล   ต่อผู้สอน   ต่อพี่เลี้ยงพื้นที่  ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่สะพานเชื่อมโยงประสบการณ์  ความรู้กันต่อไป  

     สำหรับความยั่งยืนคือความสมดุลของสัมพันธภาพไม่เกิดข้อขัดแย้งของการทำงาน   พร้อมทำหน้าที่กันต่อไป....ด้วยความจริงใจและมิตรภาพ

      ที่ใดมีมิตรภาพ   ที่นั้นมีศิลธรรม   การร่วมสร้างอย่างผู้มีศิลธรรม  นำมาซึ่งมิตรภาพ  ร่วมจัดการศึกษา  พัฒนาผู้มีศิลมีธรรมกันเถิด

        26  พฤษภาคม   เตรียมตัววันล้ออายุท่านอาจารย์พุทธทาส ในวันที่  27  พฤษภาคม   ถือศิล  ฟังธรรม  งดอาหารเป็นทาน  1 วัน  รวมพลังธรรมที่สวนโมกข์  หากไปไม่ได้  เราสามารถทำให้ทุกที่เป็นสวนโมกข์ได้

        ยังจำได้  "ไม่ทำตามที่สอน   อย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์"

        ทำตามธรรม  ม.อ. ก็เป็นสวนโมกข์ได้   สร้างความดีร่วมกัน

          ทำดี   ละชั่ว  เพือความเบิกบานของชีวิตและจิตวิญญาณ

              เจริญธรรม  เจริญสุข  สาธุ   อนุโมทนา   อโหสิ

               ยาดมเอง

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2557 17:31 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2557 17:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

การเรียนรู้กับชุมชนเป็นความท้าทายมาก เพราะบริบทชุมชนเปลี่ยนไปตามยุคสมัย สิ่งที่เราเรียนจะใหม่และท้าทายเสมอ

"ไม่ทำตามที่สอน อย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์" อุดม พานทอง นะ

ขอบคุณแง่คิดดีๆ จาก ศิษย์ท่านพุทธทาส ค่ะ

ขอบคุณ อ.คนธรรมดา น้องไอซ์ และทุกท่าน มากค่ะ สำหรับกำลังใจและความคิดเห็น

เจริญธรรม

ยาดมเอง

Ico48
healthmefit [IP: 27.145.228.236]
16 กรกฎาคม 2557 14:46
#99153

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ที่ http://www.healthmefit.com

Ico48
Grandness [IP: 27.145.228.236]
16 กรกฎาคม 2557 14:49
#99154

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.137.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ