นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1587
ความเห็น: 1

บทเรียน ณ.ศาลาต้นประดู่ บ้านหินเกลี้ยง

ศาลาใต้ต้นประดู่ส่งเสริมให้เราเปิดใจเรียนรู้กันและกันได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างลงตัวเพราะรู้ศักยภาพและข้อจำกัดของกันและกัน

     ได้มีโอกาสนำนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  ๔   ไปฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  เป็นครั้งแรก   ณ.หมู่ที่  ๖  บ้านหินเกลี้ยง  ต.ท่าข้าม  อ.หาดใหญ่ จ. สงขลาประมาณ  เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  และในปี  ๒๕๕๖ได้เห็นนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์   สถาบันเดียวกันเราลงไปเรียนรู้ชุมชนร่วมถอนกล้าและปักดำกล้ากับพี่น้องในชุมชนในช่วงเดือนเดียวกัน  เป็นโอกาสให้นักศึกษาทั้งสองคณะได้ร่วมร้องเพลง"เขตรั้วสีบลู"ร่วมกันที่ศาลาใต้ต้นประดู่   "จะจงรักษ์   ภักดีมั่น   จะร่วมสร้างสรรค์ในสิ่งดี   จะอุทิศชีวิตพลีเพื่อชาติไทย  ให้สมนามาว่าลูกสงขลานครินทร์ยิ่งใหญ่   พระราชบิดรที่เกรียงไกล เหนือหัวใจแห่งเรา"

      วันนี้สะสางเอกสารในตระกร้าบนโต๊ะทำงานเห็นบันทึกสะท้อนคิดของนักศึกษาที่เขียนไว้และได้อ่านเมื่อ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งกิจกรรมนี้เกิดหลังรับประทานอาหารกลางวันที่ศาลาใต้ต้นประดู่    ได้ร่วมร้องเพลงมาร์ชสาธารณสุขด้วยกัน  เป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำเมื่อครั้งเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่สองที่มักร้องร่วมกันของชมรมสาธาณสุขสัมพันธ์ (สสพ.)  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาด้านสุขภาพและมักมีเพื่อนจากคณะอื่นเข้ามาร่วมวงด้วย   ความว่า

       "พวกเราเหล่านักศึกษา         เรียนเพื่อรักษาโรคภัย  

        พวกเราตั้งจิตมั่นไว้             จะร่วมรับใช้ปวงชน  

        สุขภาพปวงชนคือหน้าที่      พวกเรานี้ยอมพลีทุกคน  

        จะฝ่าความลำบากสับสน      เราทุกคนมีคติประจำใจ  

        ประโยชน์เพื่อนมนุษยืเป็นกิจหนึ่ง    เรารำลึกนึกถึงอยู่ไม่วาย  

        ส่วนประโยชน์ของตนนั้นไซ้ร  ขึ้นไว้ประโยชน์ปวงชน  "

        หลังจากนั้นเราก็คุยกันถึงการเป็นประชาคมอาเซียนของพยาบาลไทยโดยมีประเด็นพูดคุยคือ  "เราจะเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สังคมอาเซียนอย่างไร"

         สิ่งที่เรารู้ว่าถูกคาดหวังหรือข้อสรุปนี้มาได้อย่างไรก็จำต้นขั้ว  (ที่มาที่ไปไม่ได้เสียแล้ว)   "เป็นบัณฑิตมีความรู้  มีความสามารถสู่สากล  มีคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย"   

         มาอ่านนานาทัศนะจากสะท้อนคิดที่เป็นบันทึก

      "เราควรฝึกตนให้มีความรู้  ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมการทำความดีเพราะความเก่งสามารถฝึกกันได้ถ้ามีความพยายาม  แต่ความดีถ้าไม่มีความตระหนักมันก็ไม่เกิด  สังคมจะอยู่ยากขึ้นถ้ามุ่งแต่คนเก่งโดยไม่คำนึงถึงคนดี  การเข้าสู่สากลก็เช่นกันโลกหมุนไปทุกวัน  การพัฒนาก็มีมากขึ้น  วัฒนธรรมต่างๆก็เข้ามาจนกลายเป็นว่าอะไรเดิมๆก็ถูกกลืนหายไป  แต่ถ้าเราระลึกอยู่เสมอว่าเราเป็นใคร  เรามีจุดยืนและไม่ลืมความเป๋นไทย  ถึงแม้โลกจะหมุนไปไกลแค่ไหน  ก็เชื่อแน่ว่าความเป็นไทยจะไม่หายไปแน่นอน  เพียงเท่านี้สังคมก็เป็นสุขได้แล้ว"

      อีกทัศนะ

     "โดยส่วนตัวคิดว่าสังคมต้องการคนเช่นนั้น  แต่ตัวเองคงทำไม่ได้เช่นนั้นทั้งหมด  เพราะการดำเนินชีวิตไม่ได้ยึดติดกับอุดมการณื  ไม่ชอบการวางกรอบอุดมการณ์   เป็นเรื่อเพ้อฝัน  เพ้อเจ้อ  ตนเองดำเนินชีวิตตามใจตนเอง  และไม่ทำความเดือดร้อนให้ใคร  ถ้าเราวางอุดมการณ์ไว้เป็นกรอบในการดำเนิชีวิต  เราจะสูญเสียความเป็นตัวเอง  ตนเองเป็นคนคิดนอกกรอบอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่  จึงดูเหมือนไม่ค่อยพูด  ซึ่งความคิดอาจจะเป็นคนละแนวแต่ก็ไม่ได้ทำให้เราขัดแย้งกัน   "  แถมของฝากมาด้วย  "อย่าให้ใครเขาเป็นเจ้าชีวิตเธอนะคนดี  เพราะเราเกิดมาในโลกแห่งเสรี"

        ด้วยความแตกต่างช่วยให้เราเข้าใจสรรพสิ่ง  ที่หลากหลายและงดงาม  

        ศาลาใต้ต้นประดู่  ส่งเสริมให้เราได้เปิดใจเรียนรู้กันและกัน  ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่าลงตัวเพราะรู้ศักยภาพและข้อจำกัดของกันและกัน

        อุดมศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อการเข้าถึงความจริงและสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยความสมดุลและปกติสุขร่วมกันด้วยความสามารถแห่งตนอย่างเกื้อกูล

         โลกสวยด้วยมือเรา  เท่าที่ได้  เท่าที่เป็น  ก็พอดี

        เจริญธรรม   เจริญสุข

         ยาดมเอง

  "สิ่งที่อยู่ในตำราก็ดี  ในตัวครูก็ดี  มันเป็นความจริงสำหรับตัวครูเอง  หาใช่ความจริงสำหรับฉันไม่  จงอย่ายึดติดกับมัน  จงหาความจริงของเรา  ค้นหาความจริงจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  จงทำอย่างมีความสุข  ไม่ใช่ความอยากเด่น"  

  ศ.ระพี   สาคริก

 

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 Febuary 2014 16:55 Modified: 04 Febuary 2014 16:55 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ความงดงามในการให้และเสียสละ สร้างความสุขให้แก่ตนเองและผู้ที่รับรู้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.79.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ