นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wawa
Ico64
Charunee Maharat
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 18 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บรรยากาศการตรวจติดตามคุณภาพภายใน’ 60 669 0
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2560 ศูนย์เครื่องมือฯ 821 0
การประกันผลคุณภาพการสอบเทียบ ตาม มอก. 17025 726 0
การตรวจติดตามคุณภาพภายในในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 1578 0
17025 กับ EDX 536 0
อบรม “ISO/IEC 17025 และ ISO/IEC17020 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 803 0
แผนปฏิบัติการ 17025 1989 0
เริ่มเป็นผู้ทดสอบหรือผู้สอบเทียบใน lab 17025 อย่างไร 1150 1
ผู้จัดการด้านเทคนิค 17025 ต้องอบรมอะไร 969 1
ผู้จัดการด้านเทคนิค lab 17025 ทำอะไรบ้าง 1244 1
หลากหลายใน Piston pipette 995 0
ดูยังไงว่าสอบเทียบ Piston pipette ผ่านหรือไม่ผ่าน 3425 1
การตอบ CAR (Corrective action request) 7840 1
Intermediate check เครื่องชั่ง 1622 0
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ISO/IEC 17025 1307 0
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 1144 0
ห้อง lab 17025 ต้องมีอะไร (ตอน 4 เครื่องมือ) 1412 2
ห้อง lab 17025 ต้องมีอะไร 1207 0