นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wawa
Ico64
Charunee Maharat
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 18 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บรรยากาศการตรวจติดตามคุณภาพภายใน’ 60 606 0
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2560 ศูนย์เครื่องมือฯ 728 0
การประกันผลคุณภาพการสอบเทียบ ตาม มอก. 17025 672 0
การตรวจติดตามคุณภาพภายในในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 1374 0
17025 กับ EDX 480 0
อบรม “ISO/IEC 17025 และ ISO/IEC17020 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 730 0
แผนปฏิบัติการ 17025 1850 0
เริ่มเป็นผู้ทดสอบหรือผู้สอบเทียบใน lab 17025 อย่างไร 1079 1
ผู้จัดการด้านเทคนิค 17025 ต้องอบรมอะไร 916 1
ผู้จัดการด้านเทคนิค lab 17025 ทำอะไรบ้าง 1144 1
หลากหลายใน Piston pipette 960 0
ดูยังไงว่าสอบเทียบ Piston pipette ผ่านหรือไม่ผ่าน 3129 1
การตอบ CAR (Corrective action request) 7413 1
Intermediate check เครื่องชั่ง 1547 0
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ISO/IEC 17025 1277 0
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 1120 0
ห้อง lab 17025 ต้องมีอะไร (ตอน 4 เครื่องมือ) 1393 2
ห้อง lab 17025 ต้องมีอะไร 1178 0