นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wawa
Ico64
Charunee Maharat
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

(0) บรรยากาศการตรวจติดตามคุณภาพภายใน’ 60

ช่วงนี้ยังมีควันหลงการตรวจติดตามภายในของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีกิจกรรมการอบรมเครื่องมือสองเครื่อง เลยต้องเลื่อนกิจกรรมออกไป ซึ่งมีข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวก่อนไปตรวจของ auditor ดังนี้ค่ะ เตรียมรายการคำถามที่จะไปตรวจ (checklist) ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 03 กรกฎาคม 2560 10:25 แก้ไข: 03 กรกฎาคม 2560 10:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 2560 ศูนย์เครื่องมือฯ

ในปี 2560 นี้ ศูนย์เครื่องมือฯมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในครอบคลุมทุกกิจกรรม ตามข้อกำหนด ISO 9001 และ ISO/IEC 17025 ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม เพื่อติดตามถึงประสิทธิผลของระบบคุณภาพที่กำหนดไว้ โดยมีตารางการตรวจติดตาม ดังนี้ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 05 มิถุนายน 2560 09:42 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2560 09:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การประกันผลคุณภาพการสอบเทียบ ตาม มอก. 17025

วิธีการประกันคุณภาพตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดคือการเข้าโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing program) แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้กรณีที่การทดสอบ/สอบเทียบนั้นไม่มีการจัด PT ก็สามารถใช้วิธีการอื่นได้ ซึ่งจากข้อกำหนด 5.9 กา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 22 พฤษภาคม 2560 09:54 แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2560 09:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การตรวจติดตามคุณภาพภายในในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 โดยทั่วไปมีแบบแนวนอน (Horizontal audit) และแนวตั้ง (Vertical audit) การตรวจติดตามคุณภาพภายในแบบแนวนอน (Horizontal audit) เป็นการตรวจติดตามแต่ละกิจกรรมคลอบคลุมกิจกรรมการทดสอบ/สอบเทียบ ครบทุกข้อกำหนด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 15 พฤษภาคม 2560 10:06 แก้ไข: 15 พฤษภาคม 2560 10:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 17025 กับ EDX

จากข้อกำหนด ISO/IEC 17025 ข้อ 4.6 การจัดซื้อ "4.6.2 ห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่า สินค้า สารเคมี และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ ที่ได้จัดซื้อมาแล้วจะยังไม่นำไปใช้จนกว่าจะได้รับการตรวจสอบหรือทวนสอบว่าเป็นไปตามเกณ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 08 พฤษภาคม 2560 09:47 แก้ไข: 08 พฤษภาคม 2560 09:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อบรม “ISO/IEC 17025 และ ISO/IEC17020 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมามีโอกาสดีไปเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง ISO ของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ที่ฉลุง โดยการประสานงานของ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา จันทร์พรหมมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียดการอบรม คือ - ทำไมต้องทำ ISO - ข้อกำหนด I... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 01 พฤษภาคม 2560 10:34 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2560 10:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แผนปฏิบัติการ 17025

เริ่มปฏิบัติการ Set ระบบห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องแก้ว หลังจากมีทีมปฏิบัติการ และประชุมสุมหัวว่าต่อจากนี้ไปเราจะทำการใดกันบ้าง การออกแผนเป็นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญเพื่อเป็นข้อตกลงร่วมในการสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน แผนสำหรับ 17025 ศูนย์เครื่องมือฯเป็น... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 14 กันยายน 2558 11:16 แก้ไข: 14 กันยายน 2558 11:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เริ่มเป็นผู้ทดสอบหรือผู้สอบเทียบใน lab 17025 อย่างไร

ผู้ทดสอบ หรือผู้สอบเทียบ ในห้องปฏิบัติการที่จะขอการรับรอง ISO/IEC 17025 เป็นหัวใจหลักที่ทำให้ lab ดำเนินไปได้ เพราะถ้าไม่มีเขา เราคงลำบาก ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้ ต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่กำลังจะทำ หากไม่มี ให้ไปอ่าน ไปแสวงหา หรือไปอบรม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 08 กันยายน 2558 12:04 แก้ไข: 08 กันยายน 2558 16:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ผู้จัดการด้านเทคนิค 17025 ต้องอบรมอะไร

ก่อนที่ศูนย์ฯจะแต่งตั้งใครซักคนเป็นผู้จัดการด้านเทคนิค หรือผู้จัดการด้านเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ บุคคลท่านนั้นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในใบแสดงลักษณะงาน (Job description) ของตำแหน่งนั้นๆ อันดับต่อมาก็คือ ต้องได้รับการอบรมตามหัวข้อที่กำหน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 07 กันยายน 2558 12:03 แก้ไข: 07 กันยายน 2558 12:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ผู้จัดการด้านเทคนิค lab 17025 ทำอะไรบ้าง

ศูนย์เครื่องมือฯมีการดูแลทางด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการที่อยู่ในขอบข่าย ISO/IEC 17025 โดยผู้จัดการด้านเทคนิค (Technical Manager) โดยในแต่ละ lab จะมีผู้จัดการด้านเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันมี 2 lab ค่ะ หน้าที่ของ TM ประจำห้องปฏิบัติการ ใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Wawa   สร้าง: 02 กันยายน 2558 11:11 แก้ไข: 02 กันยายน 2558 11:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]