นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 13639
ความเห็น: 1

ผู้มีรายได้น้อยเฮ!กู้ซื้อบ้านได้ 100% ครม.ไฟเขียวธอส.ประกันสินเชื่อฯ

 ข่าวการเงิน ครม.ขิงแก่ทิ้งทวนอนุมัติขยายขอบเขตธุรกิจของธอส.ทำหน้าที่ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อยรับอานิสงส์กู้เงินซื้อบ้านได้ 100% ของมูลค่าหลักประกัน เบื้องต้นกำหนดสัดส่วนการร่วมลงทุนของธอส.กับนิติบุคคลในบ.ประกันสินเชื่อฯต้องไม่เกิน 25% ของทุนทั้งหมด และต้องลดสัดส่วนเหลือ 5% ภายใน 5 ปี ขรรค์เล็งจับมือพันธมิตร บ.ประกันชีวิต บ.ประกันภัย และสถาบันการเงิน ตั้งบ.ประกันสินเชื่อฯกลางปี 2551 

นายโชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ความเห็นชอบในหลักการของการทำหน้าที่เป็นผู้ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งครม.เห็นสมควรขยายขอบเขตการดำเนินงานของธอส. ให้สามารถร่วมกิจการกับบุคคลอื่นจัดตั้งบริษัทประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้  

ทั้งนี้ การประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นระบบที่จะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินดาวน์เป็นจำนวนมาก เพราะผู้กู้อาจขอกู้ได้สูงถึง 90 – 100 % ของมูลค่าหลักประกัน ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ผู้ให้กู้ (สถาบันการเงิน) สามารถบริหารความเสี่ยงของกองสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ดีขึ้น เนื่องจากผู้ให้กู้สามารถกระจายความเสี่ยงบางส่วนออกจากกองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของตนเองให้บริษัทที่จะทำหน้าที่ในการประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ธอส.) ให้สามารถร่วมกิจการกับบุคคลอื่น จัดตั้งบริษัท เพื่อประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ 

หลักการของการเป็นผู้ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย คือ การทำหน้าที่ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว ไม่ควรรับประกันภัยประเภทอื่น เพราะการประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็นการประกันความเสี่ยงทางการเงิน ไม่ใช่เป็นการประกันวินาศภัยหรือการประกันชีวิตโดยทั่วไป และไม่เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในตลาดแรก (ผู้ให้กู้) เนื่องจากหากผู้ให้กู้ยังเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทประกันสินเชื่อก็จะทำให้ความเสี่ยงยังคงอยู่กับผู้ให้กู้ และยังได้รับความเสี่ยงเพิ่มจากการที่ไปรับประกันสินเชื่อให้กับผู้ให้กู้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากตนเองอีกด้วย  

นอกจากนี้ ในกรณีของ ธอส. ที่จะเข้าไปถือหุ้นหรือร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่น เพื่อดำเนินการจัดตั้งบริษัทประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้น ในช่วงต้นอาจผ่อนผันให้ถือหุ้น หรือร่วมลงทุนได้จำนวนหนึ่ง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมด แต่ในท้ายที่สุดแล้ว ธอส. ไม่ควรที่จะถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว  

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ขณะนี้ธอส.ได้มีการเจรจากับพันธมิตรที่จะเข้ามาจัดตั้งบริษัทร่วมกัน โดยมีผู้ที่สนใจเสนอตัวเข้ามาหลายราย ทั้งบริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันการเงิน โดยคาดว่าภายใน 1-2 เดือนนี้น่าจะหาข้อสรุปในการเลือกพันธมิตรได้ และจะสามารถจัดตั้งบริษัทประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ภายในกลางปี 2551 โดยกระบวนการหลังจากที่ครม.อนุมัติแล้ว ก็ต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไร นอกจากนี้ ในการจัดตั้งบ.ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธอส.ก็ต้องขออนุมัติจากครม.อีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม คาดว่าหลังจากที่มีการขยายขอบเขตของธอส.ดังกล่าวแล้ว จะทำให้มีลูกค้าที่เข้ามาขอกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยมากขึ้น เพราะสามารถให้กู้ได้ถึง 100% ของมูลค่าหลักประกัน  

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมาย คือ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธอส. มีสาระสำคัญ คือ ขยายขอบเขตการดำเนินงานของ ธอส. ให้สามารถร่วมกิจการกับบุคคลอื่น จัดตั้งบริษัทเพื่อประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส่วนร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้การร่วมกิจการกับบุคคลอื่น จัดตั้งบริษัท เพื่อประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารจะเข้าร่วมลงทุนหรือเข้าถือหุ้นได้ตามจำนวนเงินทุนหรือหุ้นที่รัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 25 % ของจำนวนเงินทุนหรือหุ้นทั้งหมด และภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ หลังจากนั้นธนาคารต้องลดสัดส่วนการเข้าร่วมลงทุนหรือเข้าถือหุ้นให้เหลือ 5 % หรือน้อยกว่า เว้นแต่รัฐมนตรีจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในส่วนของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่มิได้กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการธนาคารกำหนด 

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2278 13-15 ธ.ค. 2550

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ข่าวการเงิน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 ธันวาคม 2550 07:36 แก้ไข: 14 ธันวาคม 2550 14:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
เอ [IP: 223.207.134.132]
07 มีนาคม 2554 10:33
#64074
ออกสินเชื่อแบบนี้มา ถึือว่าดีมากเลยครับ ประชาชนที่มีรายได้น้อยจะได้มีบ้านกับเค้าบ้าง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.198.134.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ